Nieuws/Binnenland
1914678
Binnenland

’Huishoudboekje overheid verslechtert’

DEN HAAG - Nederland geeft ook de komende jaren minder geld uit dan er binnenkomt en voldoet daarmee ruim aan de Europese begrotingsregels. Gecorrigeerd voor economische schommelingen en incidentele baten en lasten gaat het huishoudboekje er evenwel in zowel 2018 als 2019 op achteruit. Dat schrijft de Raad van State (RvS) in een rapport.

Het zogenoemd structureel overschot bedroeg vorig jaar nog 0,8 procent, maar dat slaat om in een tekort van 0,4 procent in 2019. De RvS spreekt van „een verslechtering van de overheidsfinanciën die in tijden van hoogconjunctuur niet zou mogen worden verwacht.” Bovendien kan het tekort door de voorgenomen afbouw van de gaswinning in Groningen nog verder oplopen.

’Stevige toename uitgaven’

Dat het huishoudboekje verslechtert, is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de „stevige” toename van de uitgaven, met name aan defensie, infrastructuur en zorg. De overheidsschuld, die vorig jaar voor het eerst in lange tijd weer voldeed aan de Europese norm, blijft in 2018 en 2019 wel verder dalen.

Het valt de RvS op dat het kabinet in zijn jaarlijkse rapportage over het huishoudboekje aan de Europese Commissie weinig aandacht besteedt aan de mogelijke financiële gevolgen van het besluit de gaskraan geleidelijk dicht te draaien. Ook andere onzekerheden en risico’s hadden volgens het adviesorgaan wel wat ruimer mogen worden belicht.