Nieuws/Buitenland
1915707
Buitenland

Barbecues, zuippartijen en necrofilie

De schandalen rond het Belgische kerkhof in Vorst stapelen zich op

Beeld ter illustratie

Beeld ter illustratie

VORST - Met schedels gooien, racistische praat verkopen, dagelijks overdadige eetfeestjes en zelfs aanwijzingen van necrofilie. Via een arrest van de Raad van State raken nieuwe details bekend over het schandaal op het kerkhof van Vorst. Eind 2016 werden daar drie gemeentewerkers ontslagen. Vanwege een „barbecue op het kerkhof” en vermeende „seksuele spelletjes”, luidde het destijds. Maar de werkelijke redenen voor hun ontslag blijken nog gekker dan gedacht.

Beeld ter illustratie

Beeld ter illustratie

Eind 2016 werd bekend dat vier gemeentearbeiders en een tuinman die op het kerkhof van Vorst werkten, op non-actief waren gezet. Het gezelschap had - tijdens de werkuren - een barbecue georganiseerd op het kerkhof, naast de graven. Daarnaast waren er wansmakelijke foto’s opgedoken in La Dernière Heure van één van de werkers met een menselijke schedel in de hand. Op een ander plaatje is te zien hoe de drie werknemers in een seksueel suggestieve houding liggen op een grafsteen.

Het schandaal kwam aan het licht nadat een nieuwe collega zijn beklag had gedaan over de praktijken op het kerkhof. Nadat hij een paar keer te laat was gekomen en zich veelvuldig ziek had gemeld, moest hij zich komen verdedigen voor het college van de burgemeester en wethouders. Daar kwam de waarheid aan het licht. „Ik heb eerst geprobeerd om me te integreren in de groep, maar ik wil er echt niets meer mee te maken hebben. Dit kan gewoon niet”, klonk het toen. Als bewijs van de wantoestanden had hij enkele foto’s bij zich, meldt Het Nieuwsblad.

’Alleen met lichaam’

Uiteindelijk werden drie van de vijf betrokken werklui ontslagen. Eén van hen, de toenmalige chef van het kerkhof, vocht zijn ontslag aan bij de Raad van State. Hij werd echter in het ongelijk gesteld en uit het arrest, dat woensdag gepubliceerd werd, blijkt ook waarom: de wanpraktijken bleken nog veel verder te gaan dan aanvankelijk gedacht.

Zo gooide de chef onder meer met een schedel naar de nieuwe medewerker en vroeg hij hem 20 euro „in ruil voor een momentje alleen” met een lichaam: „Doe maar, wij zijn ook al gepasseerd.” Daarnaast werd er dagelijks stevig gedronken, zo gaf een van de betrokken werknemers toe. Vaak gebeurde dat al voor de middag: bier bij slecht weer, pastis wanneer de zon scheen. Veelal waren de grafdelvers al stomdronken voor 14 uur.

Traditie

In zijn verdediging ontkende de man niet regelmatig alcohol te drinken op het kerkhof. Bij begrafenissen zou het immers „traditie zijn” dat de grafdelvers een glaasje jenever of rum drinken voor de dienst. Bovendien hadden zijn oversten hem naar eigen zeggen nooit „onbekwaam dronken” gezien. Ook de barbecue betwistte hij niet, maar hij vond wel dat hij daar niet verantwoordelijk voor gesteld kon worden, omdat ’hij die niet georganiseerd had en hij plaatsvond op een verlaten hoekje van het kerkhof’.

Over de necrofiele uitspraken zei hij dan weer dat zwartgallige humor de enige manier was om te kunnen omgaan met zijn emotioneel zware beroep. Het incident met de schedel deed hij af als een ongelukje.

Wansmakelijk

De Raad van State achtte het bewezen dat de man veel en vaak dronk op het werk en dat hij onrespectvol omging met stoffelijke overschotten. Ook de barbecue getuigde volgens het arrest van weinig professionalisme. De necrofiele uitspraken noemde de Raad dan weer „wansmakelijk en uiterst onrespectvol.”

Het ontslag was volgens de Raad, ongeacht de 18 dienstjaren, dan ook terecht. Bovendien moet de man nog 700 euro schadevergoeding en 200 euro kosten betalen.