Nieuws/Binnenland
1916216
Binnenland
Aanval op Syrië

Rutte: begrip voor Westerse reactie in Syrië

DEN HAAG - Minister-president Rutte heeft ’begrip’ voor de aanval van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk op Syrië. De premier noemt het in een verklaring „in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen.”

„Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma in Syrië waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers”, schrijft Rutte in zijn verklaring. „De symptomen van de slachtoffers bij deze aanval wijzen op het gebruik van gifgas. Dat is een grove misdaad en een ernstige schending van internationaal recht. Het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen.”

Nederland is op dit moment lid van de VN Veiligheidsraad. Daarheeft ons lans, zich volgens Rutte, hard gemaakt voor een sterke veroordeling, onafhankelijk onderzoek en het aansprakelijk houden van degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Rusland

„Maar niet voor de eerste keer werd actie in de VN Veiligheidsraad geblokkeerd door een Russisch veto”, meldt Rutte. „Rusland heeft twaalf keer zijn veto gebruikt over Syrië, waarvan zes keer toen het ging om chemische wapens. Zo wordt nu wederom het achterhalen van de volledige waarheid en een internationaalrechtelijke aanpak tegen het gebruik van chemische wapens tegengehouden. En dat betreuren wij zeer.”

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) begrijpt de reactie op de gifgasaanval in Douma. „Het gebruik van chemische wapens is een misdaad dat de internationale gemeenschap niet kan accepteren”, stelt de bewindsman. Hij komt waarschijnlijk later vandaag met een uitgebreidere reactie.

Helder signaal

VVD-Kamerlid Becker vindt het goed dat het Westen een helder signaal afgeeft „richting Assad, en daarmee tegen iedereen die denkt chemische wapens te kunnen inzetten.”

„Met het herhaaldelijk gebruik van chemische wapens lapt Assad een belangrijk internationaal verbod aan zijn laars ten koste van onschuldige burgers”, zegt de liberaal verder. „De internationale gemeenschap mag niet wegkijken en doorbreekt nu terecht het patroon van straffeloosheid.”

Dat drie landen zich gedwongen voelen een militair signaal af te geven zonder mandaat van de Verenigde Naties, voelt volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ongemakkelijk, „maar is gezien de talrijke schendingen niet onbegrijpelijk.” De democraat vindt het wel belangrijk dat de bondgenoten het bewijs zoveel mogelijk openbaren. „Inzet van chemische wapens kan niet straffeloos zijn. Dat moet niet alleen Assad, maar iedereen duidelijk zijn.”

PVV-Kamerlid De Roon vindt dat de Verenigde Staten het recht heeft om militair op te treden. „Dat is hun besluit en dat respecteren we. Of het verstandig is, is echter de vraag. Militaire interventies in islamitische landen hebben veel gekost en weinig tot geen verbetering gebracht.”

Volgens ChristenUnie-Kamerlid Voordewind was militaire actie tegen Syrië ’onvermijdelijk’.

Kritiek

Er is bij de oppositie in de Tweede Kamer ook kritiek op de aanval van de Westerse landen. SP-Kamerlid Karabulut heeft grote zorgen over de bombardementen, omdat juist vandaag onderzoekers onderweg zijn om het gebruik van chemische wapens te onderzoekers. „Nederland moet dit roekeloze optreden veroordelen. Er wordt gegokt met de veiligheid van miljoenen mensen in een vuil geopolitiek spel waarvan niemand de gevolgen kan overzien.”

Kamerlid Van Ojik van GroenLinks hoopt dat de aanval er aan bijdraagt dat „oorlogsmisdaden tegen de eigen bevolking, zoals vorige week in Douma gepleegd, in de toekomst achterwege blijven.” Maar Van Ojik plaatst ook vraagtekens: „Zolang een coherente politieke strategie ontbreekt, zal een geïsoleerde militaire respons de oplossing van het conflict in Syrië helaas niet dichterbij brengen.”

Aanval op SyriëLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover