Nieuws/Binnenland
1921855671
Binnenland

Kamer: hou individuele asielzaken bij de IND

PVV-Kamerlid Markuszower wil voorkomen dat dergelijke besluiten weer politiek worden

PVV-Kamerlid Markuszower wil voorkomen dat dergelijke besluiten weer politiek worden

Den Haag - De nieuwe Tweede Kamer ziet er niks in om zeggenschap over individuele asielzaken weer politiek te maken. Een meerderheid van de Kamer wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of ’schrijnende gevallen’ in Nederland mogen blijven.

PVV-Kamerlid Markuszower wil voorkomen dat dergelijke besluiten weer politiek worden

PVV-Kamerlid Markuszower wil voorkomen dat dergelijke besluiten weer politiek worden

Linkse partijen trekken aan de bel nu ze constateren dat afgewezen asielzoekers minder vaak dan voorheen een verblijfsvergunning krijgen als ze zeggen in een schrijnende situatie te zitten. Ze willen de zogenoemde ’discretionaire bevoegdheid’ in ere herstellen om het tij te keren.

’Niet voor niets afgeschaft’

VVD, D66, PVV en Forum voor Democratie zien in ieder geval niks in een bewindspersoon die met een discretionaire bevoegdheid bepaalt wie mag blijven. „We hebben hem niet voor niets afgeschaft”, zegt VVD-Kamerlid Wiersma. „De IND toetst alle dossiers zorgvuldig, ook op schrijnende omstandigheden, voordat een beslissing wordt genomen. Daarmee zorgen we ervoor dat procedures voor iedereen hetzelfde zijn en of je mag blijven niet afhankelijk is van de bekendheid van je dossier.”

PVV-Kamerlid Markuszower wil voorkomen dat dergelijke besluiten weer politiek worden. „Dat zet de deur weer wagenwijd open voor valse emoties via extreem linkse pressiegroepen en gelikte activistische NPO-propaganda. De valse morele kaart wordt getrokken en de slappe VVD-knieën zwichten dan weer.” Ook Forum voor Democratie waarschuwt voor een lobby waardoor een staatssecretaris overstag kan gaan.

Vorige week klonk weer de roep om politieke zeggenschap over asielzaken. CU wil dat om ’de menselijke maat’ terug te brengen, zegt CU-Kamerlid Ceder. SP, PvdA, GL, PvdD en CU sturen er in een motie op aan om ’het weer een effectief instrument’ te maken. Daarover wordt dinsdag gestemd. Daarmee stellen de partijen dat het kennelijk wél effectief was toen het kabinet een vinger in de pap had. Het CDA houdt de kaarten tegen de borst.

15 uitzonderingen

Sinds de bevoegdheid in 2019 de staatssecretaris asiel is ontnomen, wordt het middel nauwelijks nog toegepast. Door de verandering wordt politieke of maatschappelijke druk volgens ervaringsdeskundigen veel minder meegewogen bij het uitdelen van verblijfsvergunningen. Het leverde ’slechts’ 15 uitzonderingen op in anderhalf jaar tijd.

Dat is in schril contrast met de jaren hiervoor. Zo konden in 2018 zo’n 90 vreemdelingen rekenen op verblijfspapieren, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hadden. In 2017 gebeurde het in 120 gevallen.

Tot mei 2019 kon de staatssecretaris er voor kiezen een besluit van de IND te negeren. De bewindspersoon had namelijk altijd het recht om verblijfspapieren toe te kennen zonder opgaaf van reden. Via deze weg kon de politieke leiding ook een uitspraak van de rechter naar de prullenmand verwijzen.

’Talkshowpardon’

Daar maakten bewindslieden gretig gebruik van, blijkt het cijfers die het ministerie van Justitie en Veiligheid aan De Telegraaf verstrekte. VVD’er Dijkhoff deed dat 240 keer (2012-2015), Teeven 300 keer (2012-2015) en ’ijzeren’ Rita Verdonk zelfs 1100 keer (2003-2006).

De Armeense kinderen Lili en Howick

De Armeense kinderen Lili en Howick

De maatregel werd ook wel gekscherend het ’talkshowpardon’ genoemd, verwijzend naar de strijd die vrijwel altijd in de media werd uitgevochten. Zoals dat gebeurde bij de Armeense kinderen Lili en Howick. De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU besloot de uitzondering voortaan bij de hoogste ambtenaar van de IND te stallen, om zo een eind te maken aan de politieke invloed. Dat gebeurde in ruil voor een nieuwe pardonregeling.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo