Nieuws/Binnenland
1931972
Binnenland

Fouten in rapport rechtgezet

Minister kan door met Lelystad Airport

Den Haag - De fouten in het onderzoek naar geluidshinder door Lelystad Airport zijn gerepareerd. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) kan nu door met de nieuwe polderluchthaven.

Bij de uitbreiding van vliegvelden is een zogeheten milieueffectrapportage (mer) verplicht. In zo’n rapport staat onder andere informatie over geluidsoverlast voor omwonenden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt het rapport.

Bij Lelystad Airport ging het mis met de mer. Actievoerders uit Overijssel ontdekten allerlei fouten over de te verwachten herrie. Het vorige kabinet besloot daarom om het rapport te actualiseren.

De commissie oordeelt nu dat het rapport de effecten goed beschrijft. Op sommige plaatsen is de hinder groter geworden en op andere juist kleiner.

„Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden”, schrijft de commissie wel. De minister krijgt daarom het advies om de omgeving uit te nodigen om mee te denken over het ’beheersen van de hinder’.

Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hecht veel waarde aan het mer-advies. Ze besloot eerder dit jaar om de opening van Lelystad Airport uit te stellen tot ten minste 2020. Het vliegveld zou eigenlijk volgend jaar al open gaan.

„Dit is een belangrijk advies. Het is goed dat we verder kunnen”, reageert de bewindsvrouw.

Nieuwe drempel

Of het vliegveld volgend jaar daadwerkelijk de deuren opent is nog niet helemaal zeker. De Tweede Kamer is binnenkort aan zet en daar ligt het dossier erg gevoelig. De linkse oppositie wil niets weten van Lelystad Airport en regeringspartij D66 wil eerst duidelijkheid over het zogeheten selectiviteitsbeleid.

Het doel van Lelystad Airport is het verplaatsen van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad. Het kabinet onderzoekt of vluchten onder dwang kunnen worden verplaatst. D66-Kamerlid Paternotte wil eerst weten of dit mag van de Europese Commissie voordat er een beslissing wordt genomen over de opening van het vliegveld.

VVD-Kamerlid Dijkstra hoopt dat er vaart gemaakt kan worden, hij is opgelucht door de positieve beoordeling van de mer. „De opening van Lelystad Airport is belangrijk om Schiphol te ontlasten”, reageert de liberaal. „Dit is een flinke stap in die richting. Na tijden van achteruit kijken kan de luchtvaart nu weer stappen vooruit zetten. Ook voor de vakantieganger is dit goed nieuws.”

Reactie Red de Veluwe

Het milieueffectrapport over de uitbreiding van Lelystad Airport rammelt aan alle kanten. Er is gerekend met verkeerde cijfers en er staat niets in over het effect van de uitbreiding op het milieu. Het ministerie van Infrastructuur dendert maar door en zadelt de inwoners van Gelderland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland op met massa’s laagvliegende vliegtuigen.

Dat zegt de actiegroep Red de Veluwe, die woedend is dat de onafhankelijke commissie mer het aangepaste milieueffectrapport voor Lelystad Airport woensdag heeft goedgekeurd. „We hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. Er is niets mee gedaan”, stelt de actiegroep. Actievoerders vonden in het oorspronkelijke milieueffectrapport zulke grote fouten dat er een geactualiseerde versie nodig was.

Stichting HoogOverijssel

Red de Veluwe is verontwaardigd dat gebleken is dat ambtenaren van het ministerie geregeld contact hebben met medewerkers van Schiphol. Voor Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Airport van levensbelang. „Die ambtenaren helpen mee met het opstellen van het milieueffectrapport en moeten dat ook zelf controleren. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt”, aldus Red de Veluwe.

Voorzitter Jan Rooijakkers van de Stichting HoogOverijssel, die ontdekte dat er fouten in het milieueffectrapport zaten, is verbaasd en teleurgesteld over het oordeel van de commissie. „Ik had gedacht dat de commissie niet zo positief kon oordelen over 45.000 vliegbewegingen, terwijl de vlieghoogtes en dergelijke pas bekend worden als de herindeling van het luchtruim bekend is”, zegt hij. Die herindeling moet er in 2023 komen. „Ik denk dat de commissie gezwicht is om weinig kritiek te hebben. Normaal bekijken ze de eindsituatie, maar die eindsituatie is nog volstrekt onduidelijk.”

D66

Regeringspartij VVD is enthousiast dat er een belangrijke stap is genomen richting uitbreiding van luchthaven Lelystad. Coalitiegenoot D66 reageerde veel terughoudender op het nieuws dat een aangepast milieurapport voor de luchthaven is goedgekeurd.

„Na tijden van achteruit kijken kan de luchtvaart nu weer stappen vooruitzetten”, verklaarde VVD’er Remco Dijkstra op sociale media. „De opening van Lelystad Airport is belangrijk om Schiphol te ontlasten. Dit is een flinke stap in die richting.”

D66’er Jan Paternotte vindt het „goed dat het onderzoek nu klopt. Dit betekent echter niet dat vliegveld Lelystad binnenkort de deuren kan openen.” Dat kan volgens hem alleen gebeuren als vakantievluchten gedwongen kunnen worden van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Ook heeft hij nog vragen over het snel opstijgen van vliegtuigen bij Lelystad. „Deze vragen zullen eerst beantwoord moeten worden, voordat een beslissing kan worden genomen over vliegveld Lelystad.”

Gemeente Ede

De gemeente Ede heeft er een probleem mee dat in het aangepaste milieueffectrapport (mer) voor vliegveld Lelystad de tijdelijke laagvliegroutes niet zijn meegenomen. „Terwijl juist die routes ons op de Veluwe sterk benadelen. Lelystad de lusten, de Veluwe de lasten. En de herstelde mer doet niets met die laagvliegroutes omdat ze tijdelijk zijn”, reageert wethouder Leon Meijer van de gemeente, die eerder al te hoop liep tegen de plannen.

„De tijdelijke milieu-effecten (geluid, fijnstof en stikstofoxiden) worden niet beoordeeld. De mer gaat ervan uit dat op het moment dat de 10.000 vluchten bereikt zijn, de herindeling van het luchtruim gereed is en de laagvliegroutes voorbij zijn. Helaas hebben we geen garantie dat dit zo is.”

De gemeente Lelystad spreekt in een reactie van een goed bericht. „Een volgende stap in de procedure om over te gaan tot uitbreiding. We vertrouwen erop dat dat het tot een tijdige opening leidt.”

De Apeldoornse wethouder Detlev Cziesso geeft aan dat het belangrijk is dat „de mer goed en zorgvuldig gebeurt.” „Maar voor ons is het vooral belangrijk dat het luchtruim eerst heringedeeld moet worden voordat Lelystad Airport uitgebreid kan worden.”