Nieuws/Binnenland
1948632135
Binnenland

Nog vier regio’s qua besmettingsgraad op hoogste risiconiveau

Doordat er weinig reizigers zijn, zijn er platforms afgesloten. De treinen rijden nog maar op een paar sporen in het centraal station in Rotterdam.

Doordat er weinig reizigers zijn, zijn er platforms afgesloten. De treinen rijden nog maar op een paar sporen in het centraal station in Rotterdam.

BILTHOVEN - In veel regio’s is het aantal coronabesmettingen dusdanig gedaald, dat ze cijfermatig gezien niet meer in de categorie „zeer ernstig” vallen. In vier regio’s was het aantal besmettingen afgelopen week nog zo hoog, dat het boven de grens kwam die de overheid hanteert voor het hoogste risiconiveau: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Twente.

Doordat er weinig reizigers zijn, zijn er platforms afgesloten. De treinen rijden nog maar op een paar sporen in het centraal station in Rotterdam.

Doordat er weinig reizigers zijn, zijn er platforms afgesloten. De treinen rijden nog maar op een paar sporen in het centraal station in Rotterdam.

Alleen in deze vier veiligheidsregio’s lag het aantal positieve testuitslagen hoger dan 250 per 100.000 inwoners, zo blijkt uit data van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Alleen in Twente lag het getal met 301 ver boven de grens, in de drie andere regio’s met de hoogste besmettingsgraad lag het getal maar net boven de 250.

Tot nog toe geldt de coronasituatie nog in 20 van de 25 regio’s officieel als „zeer ernstig” en in 5 regio’s als „ernstig.” Zo was de indeling dinsdag ook nog op het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid.

Afname besmettingen

Uit de laatste weekcijfers van het RIVM blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen in vijf regio’s zodanig is afgenomen, dat ze in principe een stapje omlaag zouden kunnen volgens het risicosysteem van de overheid. Of dat ook gaat gebeuren, hangt af van de beoordeling die het Rijk, de GGD’en en de veiligheidsregio’s samen maken. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bepaalt uiteindelijk op welk risiconiveau een regio zit. Daarbij wordt ook gekeken naar andere factoren, zoals de zorgcapaciteit. „Bij het bepalen of een regio terug kan naar een lager risiconiveau wordt grote voorzichtigheid betracht”, benadrukt de Rijksoverheid.

In Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg-Zuid en IJsselland zijn per 100.000 inwoners minder dan 150 mensen positief getest, waarmee de situatie er cijfertechnisch geldt als „zorgelijk” en dus niet meer als „ernstig.”

’Ernstig’

Zestien regio’s telden per 100.000 inwoners tussen de 150 en 250 besmettingen. Ze zitten daarmee op niveau „ernstig.” Sommige regio’s zitten nog dicht in de buurt van het hoogste risiconiveau. Zo telde Zuid-Holland-Zuid (Dordrecht en omstreken) 249 gevallen per 100.000 inwoners, Hollands-Midden (Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda en omstreken) 246 en Brabant-Zuidoost (Eindhoven en omstreken) 247. Dat is relatief maar een fractie minder dan Midden- en West-Brabant (Tilburg, Breda, Roosendaal), dat met 251,5 nog wel het predicaat „zeer ernstig” verdient.

Geen enkele regio heeft minder dan 50 positieve uitslagen per 100.000 inwoners. Daar ligt de grens van het laagste risiconiveau, „waakzaam.” De provincie Groningen komt daar met 72,7 het dichtst in de buurt.

De risiconiveau’s vormen de basis voor overheidsmaatregelen. Als in meerdere regio’s de situatie „zeer ernstig” is, gelden de zwaarste maatregelen voor het hele land. Dat is dus duidelijk nog het geval.