Nieuws/Binnenland
1950708579
Binnenland

Begrafenis betaald met gemeenschapsgeld

Project GroenLinks leidt tot fraude

In de Bijlmer verdween bijna een ton gemeenschapsgeld.

In de Bijlmer verdween bijna een ton gemeenschapsgeld.

Amsterdam - Waar gewaarschuwd voor was is pijnlijk snel uitgekomen: er is in Zuidoost 96.000 euro gemeenschapsgeld, bedoeld voor ’democratiseringsprojecten’ verduisterd door een inmiddels overleden bestuurslid van de stichting Democratisering G-buurt’.

In de Bijlmer verdween bijna een ton gemeenschapsgeld.

In de Bijlmer verdween bijna een ton gemeenschapsgeld.

Het oud-bestuurslid betaalde haar eigen uitvaart met het gemeenschapsgeld en boekte nog substantiële bedragen over naar privé-rekeningen.

Het plan om ’democratiseringsgeld’ te geven aan stichtingen en bewonersplatformen komt uit de koker van GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink. Stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord kregen in totaal 1,5 miljoen democratiseringsbudgetten.

GroenLinks-bestuurder Dirk de Jager

In Zuidoost werd vorig jaar door GroenLinks-bestuurder Dirk de Jager uitvoering gegeven aan het project. In zijn brief stelde hij voor ’expliciet afstand te doen van een controlerende taak’. Er werd slechts een ’doelmatigheidstoets’ voorgesteld. „Dat is geen controlemiddel, maar een manier voor de gemeente om te leren van het experiment en te oefenen in nieuwe werkwijzen met betrekking tot democratisering”, zo schreef De Jager in juli 2019 nog, tot ontzetting van velen. Zij voorzagen malversaties.

Begrafenis met witte limousine

Dat blijkt nu het geval. Een overleden bestuurslid liet, vlak voor zij euthanasie liet plegen, grote bedragen overboeken van de stichtingrekening naar privé-rekeningen. Ook betaalde ze haar eigen begrafenis en uitvaart, compleet met witte limousine, van het belastinggeld, zegt de nieuwe ad-interim bestuurder van de stichting. „We hebben direct aangifte gedaan. Een fiscaal-jurist is nu ook voor ons zaken op een rijtje aan het zetten.”

Mogelijk is het verduisterde geld ook voor haar erven bestemd, aldus de stichtingbestuurder. „We hebben contact gezocht met haar ex-partner, maar kregen geen reactie.”

Erg vervelende en pijnlijke situatie

Volgens een woordvoerder van wethouder Groot Wassink is het een ’erg vervelende en pijnlijke situatie’. „Het uitgangspunt binnen de participatieve democratie is juist vertrouwen in bewoners.”

Hoe de gemeente nieuwe malversaties wil voorkomen? „De gemeente heeft stappen gezet in het ondersteunen van de stichting naar een professioneler georganiseerde organisatie. Daarmee heeft zij maatregelen getroffen om de kans op dit soort malversaties te verkleinen. Daarnaast wordt het totale beschikte bedrag in kleinere tranches overgemaakt. Uiteraard onderzoeken we dit soort malversaties om te kijken of dit moet leiden tot strikter beleid.”

D66-raadslid Jan-Bert Vroege kaart de kwestie ook aan. Hij wil weten wat de rol van de gemeente is bij het vormen van het bestuur, hoe het toezicht en de governance was geregeld. Onderzocht wordt nog of de gemeente het geld eigenstandig gaat terugvorderen.