1953752
Binnenland

Nu al zesde migrantengroep

Kwart miljoen Polen in Nederland

De werkloosheid onder Polen in Nederland is relatief laag.

De werkloosheid onder Polen in Nederland is relatief laag.

DEN HAAG - Het aantal Polen in Nederland is in korte tijd uitzonderlijk hard gegroeid, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Inmiddels staan er 160.000 Poolse mensen ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarnaast is er een grote groep van 90.000 Polen die wel in ons land werkt, maar niet is ingeschreven.

De werkloosheid onder Polen in Nederland is relatief laag.

De werkloosheid onder Polen in Nederland is relatief laag.

De laatste jaren lieten ongeveer 23.000 Poolse migranten per jaar zich hier inschrijven. „Een zodanig snelle groei van een migrantengroep in een zodanig korte periode is vrij uitzonderlijk. De Poolse groep is in korte tijd uitgegroeid tot de in omvang zesde migrantengroep in Nederland”, aldus het SCP. Volgens de onderzoekers zijn er alleen nog meer mensen met een Turkse, Marokkaanse, Indonesische, Duitse en Surinaamse achtergrond in Nederland.

Driekwart van de Polen in Nederland heeft betaald werk en is van plan hier te blijven. Uit het SCP-rapport blijkt ook dat het aandeel Polen in Nederland met een gezin toeneemt. Zo had in in 2005 zo’n 30 procent van de gemigreerde Poolse paren één of meer kinderen, in 2017 is dat iets meer dan de helft.

De werkloosheid onder Poolse migranten is met 6,7 procent relatief laag vergeleken met de bijna 20 procent onder niet-westerse migranten. Nog geen 2 procent van de Polen zit in de bijstand. Het inkomen van Poolse migranten (gemiddeld 17.600 euro) is ongeveer een derde lager dan dat van autochtone Nederlanders.

Uit het onderzoek blijkt ook dat Poolse migranten ’redelijk te spreken’ zijn over Nederland. Ze geven ons land gemiddeld een rapportcijfer van 7,1. Dat is hoger dan de 6,6 die Nederlanders zelf aan hun eigen land geven. Toch voelen Polen zich hier lang niet allemaal thuis. Ongeveer een kwart vindt dat Polen als groep (heel) vaak met discriminatie te maken krijgen en nog eens de helft in ieder geval soms. Zij zeggen vaker met discriminatie te maken te hebben vergeleken met tien jaar geleden.