Nieuws/Binnenland
1954067
Binnenland

Gevaarlijke bermen N-wegen aangepakt

DEN HAAG - Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken daar komt voort uit een botsing met een obstakel zoals een boom. Door bomen te verwijderen of vangrails neer te zetten kan veel leed worden voorkomen, is de achterliggende gedachte.

De meerheid van de dodelijke ongevallen vindt plaats op regionale en lokale wegen, waar ook N-wegen onder vallen. Op N-wegen mag doorgaans niet harden worden gereden dan 80 kilometer per uur.

Van de 50 miljoen euro gaat de helft naar de aanpak van N-wegen waar het Rijk zelf verantwoordelijk voor is, blijkt uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. De andere helft gaat naar de provincies. Zij kunnen een aanvraag doen waarbij ze dan zelf 75 procent moeten bijleggen. Rijkswaterstaat werkt ook aan bermmaatregelen op autosnelwegen.

Woensdag worden nieuwe cijfers over het aantal verkeersdoden in Nederland bekend.