Nieuws/Binnenland
1957445
Binnenland

Zwaar verkeer geweerd uit binnenstad

Miljoenenstrop voor Amsterdam voor herstel kades en bruggen

De schade aan de Amsterdamse Nassaukade is groot na een eerdere verzakking.

De schade aan de Amsterdamse Nassaukade is groot na een eerdere verzakking.

Amsterdam - Een grote financiële strop voor Amsterdam: het stadsbestuur moet de komende jaren vele honderden miljoenen uitgeven aan het oplappen van kademuren en bruggen in de stad, die door achterstallig onderhoud onveilig zijn. Het stadsbestuur kondigt aan het zware verkeer de toegang tot een fors deel van de kwetsbare binnenstad te ontzeggen.

De schade aan de Amsterdamse Nassaukade is groot na een eerdere verzakking.

De schade aan de Amsterdamse Nassaukade is groot na een eerdere verzakking.

Dat blijkt uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad, waarin wordt aangekondigd dat in elk geval voor tientallen miljoenen onderzoek wordt ingesteld en kademuren, bruggen en tunnels mogelijk voor miljarden moeten worden opgeknapt. „De komende jaren moeten we honderden bruggen en kilometers kademuur onderzoeken”, aldus waarnemend burgemeester Van Aartsen in de brief, die aangeeft dat dit een forse financiële consequentie voor de gemeentekas heeft.

„De verwachtte kosten voor nader onderzoek van deze 200 kilometer kademuren zijn gemiddeld ongeveer €7,5 miljoen per jaar voor de komende acht jaar. Ter indicatie bedraagt de vervanging van de zwaardere kadeconstructies (voornamelijk walmuren) € 20 á € 25 miljoen per kilometer”, blijkt uit het schrijven.

Alle bruggen

Afgelopen jaren zijn er diverse kades ingestort in Amsterdam. „We weten dat een deel van onze bruggen en kademuren de technische levensduur heeft bereikt of zelfs heeft overschreden. In 2017 en tot nu toe in 2018 hebben er diverse calamiteiten bij kademuren en bruggen kort na elkaar plaatsgevonden. Met name in en rondom het centrum heeft het afzetten van constructies voor het verkeer een grote impact op de bereikbaarheid van Amsterdam. Om het risico op falen en instorten en daarmee de gevolgen voor het verkeer te beperken is de bewaking verscherpt. Deze extra bewaking leidt in sommige situaties tot vervolgacties zoals het plaatsen van noodconstructies, het reduceren van de belasting en het extra monitoren van de constructies.”

Volgens het stadsbestuur moeten nu álle verkeersbruggen in Amsterdam worden onderzocht. „De kosten daarvan bedragen gemiddeld ongeveer 11 miljoen per jaar voor de komende acht jaar. Starten met het uitvoeren van de verbetermaatregelen voor kademuren en bruggen is urgent en zal meerdere jaren in beslag nemen. Voor hoeveel constructies op (korte) termijn groot onderhoud of vervanging nodig is en wat een realistisch uitvoeringsritme is, wordt bepaald op basis van de resultaten van de nadere onderzoeken.”