Nieuws/Binnenland
1961004401
Binnenland

Tijdelijke opvang asielzoekers in Gelderse Elst

Een azc in de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel.

Een azc in de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel.

DEN HAAG - In het Gelderse Elst komt een tijdelijke opvanglocatie voor 120 asielzoekers. De gemeenteraad van Overbetuwe, waar Elst onder valt, heeft ingestemd met een voorstel daarvoor. De vluchtelingen kunnen er vanaf begin november terecht. Het is de bedoeling dat ze er drie maanden blijven.

Een azc in de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel.

Een azc in de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel.

De gemeente laat tijdelijke woonunits neerzetten op een bedrijventerrein. Overbetuwe heeft daar een stuk grond dat nog niet wordt gebruikt.

In het Zuid-Hollandse Nootdorp krijgen 24 asielzoekers onderdak in een hotel langs de snelweg A12. Ze kunnen er tot het einde van het jaar terecht. In het hotel zitten nu Oekraïense vluchtelingen. Een deel van hen gaat verhuizen naar het nabijgelegen Pijnacker, en daardoor komen hotelkamers vrij voor de asielzoekers.

In Drachten blijft de noodopvang zes weken langer open. Volgens de Friese gemeente Smallingerland is de opvang in het Fries Congrescentrum in de afgelopen zes weken goed verlopen: „De situatie is stabiel en onder controle en er is op één incident na, geen sprake van overlast voor de omgeving geweest.” In het congrescentrum zitten 225 mensen, onder wie zo’n zeventig kinderen die sinds deze week naar een openbare basisschool in Drachten gaan.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meldde eerder deze week dat de wachttijden voor asielaanvragen verder oplopen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat het aantal asielzoekers dat wacht op een beslissing in hun procedure is toegenomen tot ruim 29.000. Daarmee is het aantal wachtenden bijna terug op het niveau van tijdens de asielcrisis in 2015.

Volgens de IND lopen de wachttijden onder meer op door personeelstekorten en „meer aanvragen dan waar we als organisatie op ingericht zijn en verwacht hadden.” De woordvoerster legt uit dat er een groot aantal asielzoekers uit Syrië, Turkije en Jemen is bijgekomen. „En we hadden nog aanvragen uit 2021 waar we over moesten beslissen. Als organisatie hebben we minder medewerkers om die toegenomen aantallen af te handelen. Daardoor loopt de wachttijd op.”

Daar komt volgens de IND bij dat de werkwijze in asielzaken ingewikkelder wordt. Door rechterlijke uitspraken en Europese wetgeving moet er meer uitgezocht worden om aanvragen af te handelen, aldus de dienst. „Dat kost meer tijd en capaciteit.”

Nieuw personeel nodig

De IND zegt hard bezig te zijn met het werven van nieuw personeel, maar geeft aan dat inwerken vaak lang duurt. „Voor hoor- en besliswerk duurt het een jaar voordat nieuwe mensen dat werk zelfstandig kunnen doen. En het kost ook weer capaciteit om nieuwe medewerkers op te leiden. We zijn aan alle kanten aan het kijken hoe we dat kunnen versnellen. Maar alleen geld en nieuwe medewerkers helpen dus niet gelijk om de wachttijd snel in te korten.”

Volgens de woordvoerster pleit de dienst al langer voor „stabiele financiering” vanuit de overheid. „Zodat we weten waar we aan toe zijn en een bepaalde capaciteit aan medewerkers kunnen behouden.” Het kabinet heeft beloofd in het najaar met een ’fundamentele heroriëntatie’ van het asielbeleid te komen. „Daar kijken we naar uit en denken we over mee”, aldus de IND. „We willen graag dat het beleid aansluit op ons dagelijkse werk. Daar zijn we nu over in gesprek.”