Nieuws/Binnenland
2000621074
Binnenland

’Ook buiten 020 wonen mensen’

Boze buren: Amsterdam plant windturbines op onze grens

Archiefbeeld windturbine.

Archiefbeeld windturbine.

Amsterdam - De storm van verontwaardiging over de plannen voor 150 meter hoge windturbines op Amsterdam IJburg is nog niet eens geluwd, of de volgende laait al op. De gemeente Oostzaan hekelt het voornemen van de gemeente Amsterdam om in of rond de Noorder IJplas windturbines te plaatsen.

Archiefbeeld windturbine.

Archiefbeeld windturbine.

In een felle brief stelt de gemeente Oostzaan dat zij ’ernstige bezwaren’ heeft tegen de plannen van het hoofdstedelijk college van B en W.

„De voorgenomen plannen maken een ernstige inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners. Ons grondgebied is zo klein en de turbines zo hoog dat zij vanuit iedere plek in ons dorp te zien zullen zijn.”

De buurgemeente maakt zich onder andere zorgen om geluidsoverlast en slagschaduw. „Wij wijzen er met klem op dat ook buiten de gemeentegrenzen van de gemeente Amsterdam mensen wonen”, stelt burgemeester Rob Meerhof van Oostzaan vast.

Bijkomend probleem is dat als de molens daadwerkelijk in of rond de Noorder IJplas worden gebouwd, het voor de buurgemeente nog moeilijker wordt om woningbouwplannen te ontwikkelen. „Het risico is dus dat de gemeente Amsterdam ons op ons eigen grondgebied schaakmat zet”, stelt de burgemeester. „Dit is voor de gemeente Oostzaan een enorm probleem aangezien wij kampen met een groot woningtekort.”

Meerhof stelt dan ook voor alleen medewerking te verlenen aan het plaatsen van de windturbines „wanneer deze op een grotere afstand van onze gezamenlijke gemeentegrens geplaatst worden en op een wijze die recht doet aan de door ons genoemde bezwaren.”

Amsterdam presenteert haar plannen voorlopig nog niet als ’definitief’, zo benadrukt zij, maar als ’zoekgebieden’ waar de plaatsing van windmolens louter technisch mogelijk is.

Naast IJburg en de IJplas, zijn er bijvoorbeeld ook locaties als Zeeburgereiland, kantorenpark Amstel III, Zuidoost en de Ring-Noord in zicht. Dinsdagavond werden in de gemeenteraad van Amsterdam al de bezwaren van 160 insprekers (veelal uit IJburg) gehoord. De raad zal uiteindelijk besluiten of de plannen doorgang vinden.