Nieuws/Verkiezingen
2002762354
Verkiezingen

Kabinet mag briefstemmen beperkt houden tot 70-plussers

De verkiezingen komen eraan.

De verkiezingen komen eraan.

DEN HAAG - Het kabinet mag de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen per post te stemmen beperkt houden tot alleen 70-plussers. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

De verkiezingen komen eraan.

De verkiezingen komen eraan.

De Partij voor de Dieren was naar de rechter gestapt om af te dwingen dat ook andere kiezers die extra gevaar lopen bij een coronabesmetting per post mogen stemmen. Maar die vordering wijst de voorzieningenrechter af.

Als de rechter het kabinet zou opdragen de maatregel uit te breiden naar andere groepen, zou dat neerkomen op een bevel tot het maken van wetgeving. „En zo’n opdracht aan de wetgever mag de rechter niet geven.” Daarom is alleen beoordeeld of de maatregel zoals die nu luidt door de beugel kan. „Dat is het geval.”

Onderscheid

Het kabinet staat 70-plussers toe per post te stemmen, omdat mensen vanaf die leeftijd meer risico lopen ernstig ziek te worden door het coronavirus. De PvdD wil dat ook jongere mensen met een zwakke gezondheid die gelegenheid krijgen, maar die groep is volgens het kabinet veel moeilijker af te bakenen.

De rechter vindt het om die reden gerechtvaardigd dat de overheid dat onderscheid maakt. Het enige alternatief zou zijn om briefstemmen voor iedereen mogelijk te maken, maar het zou onmogelijk zijn omdat tijdig te realiseren.

Veilig stemmen

Verder merkt de rechter op dat het kabinet zich heeft ingespannen om het stemmen op de stembureaus veilig te laten verlopen. Zo kan op veel plekken ook al op 15 en 16 maart worden gestemd, en mogen mensen dit keer drie stemmen bij volmacht uitbrengen in plaats van twee.

„We kunnen doorgaan met de voorbereidingen voor deze bijzondere verkiezingen zoals we dat hadden voorzien”, reageert minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). „Mooi dat de rechter dat bevestigd heeft.”

De Partij voor de Dieren „betreurt de uitspraak” en laat weten die nog nader te bestuderen. De partij blijft erbij dat het in strijd is met het gelijkheidsbeginsel om alleen mensen van 70 jaar en ouder toe te staan per post te stemmen, en vreest dat daardoor mensen niet gaan stemmen terwijl zij dat wel zouden willen.