Nieuws/Binnenland
2008322009
Binnenland

College Rotterdam (inclusief VVD-wethouder) overweegt excuus slavernijverleden

Bij het standbeeld van Piet Hein moet een disclaimer komen, vindt Rotterdam

Bij het standbeeld van Piet Hein moet een disclaimer komen, vindt Rotterdam

ROTTERDAM - Naast disclaimers bij ’foute’ straatnamen en standbeelden denkt Rotterdam ook aan nieuwe ’inclusieve’ standbeelden en straatnamen. Ook wordt nagedacht over een lokaal excuus voor het Rotterdamse slavernijverleden.

Bij het standbeeld van Piet Hein moet een disclaimer komen, vindt Rotterdam

Bij het standbeeld van Piet Hein moet een disclaimer komen, vindt Rotterdam

Dat laat het Rotterdamse stadsbestuur weten aan de gemeenteraad. Uit onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, blijkt dat de stad ’vanaf 1600 een rol speelde in het Nederlandse kolonialisme en ook in slavenhandel en slavernij’. „Ook hebben Rotterdamse bedrijven geprofiteerd van hun betrokkenheid.”

Daarmee heeft het college een ’historische opgave’ gekregen, meent het zelf. „Niet eerder heeft een stadsbestuur voor de vraag gestaan om verantwoording af te leggen voor de handelingen van voorgangers, die van dusdanige ernst en van zo lang geleden zijn.”

Straatnamen

Dus komen er disclaimers bij straatnamen die verwijzen naar het koloniale of slavernijverleden. Hetzelfde moet gebeuren bij vijftien standbeelden met een dergelijk verleden. Er komt geen beeldenstorm. „ We willen deze geschiedenis niet uitwissen, maar hier meer informatie bij beschikbaar stellen, door bijvoorbeeld naast deze beelden een bordje te plaatsen.”

Maar de balans is nog niet goed genoeg. „We verkennen de mogelijkheid om Rotterdammers uit te nodigen om met voorstellen of initiatieven te komen voor inclusieve standbeelden en straatnamen, vanuit de gedachte dat we moeten werken aan een beter evenwicht van perspectieven.”

Excuses

En moet dieper in worden gegaan op excuses aanbieden. Vanuit de regering is dat niet gedaan terwijl burgemeester Ahmed Aboutaleb al heeft gesteld dat dit wel nodig is. Mede gezien het eigen onderzoek ’schuift de vraag om formeel excuus mee naar het niveau van het stadsbestuur’, meent het college.

Die vraag is niet makkelijk en snel te beantwoorden en er gaat uitgebreid onderzoek naar gedaan worden, waarna de gemeenteraad een voorstel kan verwachten, stelt het college. „Als excuses gemaakt worden, dan moeten de woorden gewicht en bewuste consequenties hebben”, is het college stellig. Coalitiepartij VVD laat al weten hier niet achter te staan.

Iets wat portefeuillehouder Bert Wijbenga (VVD, Integratie) anders wil. „De hakjes moeten uit het zand.” Het koloniale- en slavernijverleden is vergelijkbaar voor hem met de kleur van Piet. „Het is een moeilijk onderwerp waarbij veel emotie speelt.”

Hij gaat bij alle betrokken partijen informatie ophalen en nog dit jaar moet er een advies uitrollen. Dan bepaalt de meerderheid en moet de kous af zijn wat hem betreft. „We gaan, zorgvuldig, een keuze maken. En je kunt niet in alles je zin krijgen, keuzes zullen gemaakt worden.”

Wat hem betreft is ’de klus al heel lang onder het vloerkleed blijven liggen’ en is het tijd om kleur te bekennen.