Nieuws/Binnenland
2010258948
Binnenland

Integriteitscommissie Defensie mogelijk niet integer

Staatssecretaris Christophe van der Maat

Staatssecretaris Christophe van der Maat

DEN HAAG - De integriteitscommissie van het ministerie van Defensie is zelf onderwerp van onderzoek geworden vanwege meldingen van misstanden. „Ik neem de meldingen zeer serieus”, schrijft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Christophe van der Maat

Staatssecretaris Christophe van der Maat

Het gaat om de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Hier kunnen medewerkers ongewenst gedrag en andere integriteitsschendingen melden.

Vorig jaar november zijn twee medewerkers van de COID naar de directeur gestapt. Zij maakten melding van mogelijk niet-integere en sociaal onveilige gedragingen binnen de afdeling onderzoek van de COID. Twee externe adviseurs hebben vervolgens naar de meldingen gekeken. Op basis van dit rapport zijn een aantal verbetermaatregelen in gang gezet, aldus Defensie. Het ministerie wil niet ingaan op de inhoud van de meldingen.

Maar eind mei vroegen beide medewerkers bij de hoogste ambtenaar van het ministerie aandacht voor hun zaak. Zij ervoeren nog steeds sociaal onveilige situaties. De secretaris-generaal heeft in juli het duo tot klokkenluider aangemerkt, waardoor ze bescherming krijgen. Ook werd besloten tot een onderzoek onder een onafhankelijke voorzitter.

Deze Commissie van Onderzoek en Advies gaat naast de genoemde meldingen ook kijken of „nieuwe medewerkers binnen de COID onder meer voldoende betrokken en gehoord worden en of bepaalde aspecten van personeelsmanagement en archiefbeheer volgens de gestelde regels worden uitgevoerd”, aldus Van der Maat. Ook een aantal oude integriteitsonderzoeken van de COID wordt opnieuw onder de loep genomen.

De aanpak van onveiligheid is een van de topprioriteiten binnen het ministerie.