Nieuws/Binnenland
2016836338
Binnenland

Alles over de begroting van onze hoofdstad

Links college Amsterdam gaat door crisis toch niet elektrisch rijden

Het college zou in de hypermoderne Audi E-tron (archieffoto) gaan rijden, maar blijft nu de hybride BMW’s gebruiken.

Het college zou in de hypermoderne Audi E-tron (archieffoto) gaan rijden, maar blijft nu de hybride BMW’s gebruiken.

Amsterdam - Om de gevolgen van de coronacrisis voor Amsterdam op te vangen, wordt een extra rekening bij de Amsterdammers neergelegd. Na de eerder aangekondigde ozb-stijging van 20 procent verhoogt het ’kneiterlinkse’ college van GL, D66, PvdA en SP ook de afvalstoffenheffing voor burgers met maar liefst 18 procent.

Het college zou in de hypermoderne Audi E-tron (archieffoto) gaan rijden, maar blijft nu de hybride BMW’s gebruiken.

Het college zou in de hypermoderne Audi E-tron (archieffoto) gaan rijden, maar blijft nu de hybride BMW’s gebruiken.

Dat blijkt uit de begroting die donderdag is gepresenteerd door wethouder Victor Everhardt (Financiën). Volgens de D66-bestuurder is de impact van de coronacrisis op Amsterdam ’gigantisch’ omdat de stad voor een groot deel afhankelijk is van inkomsten van bezoekers. Die laten de hoofdstad sinds de uitbraak van corona massaal links liggen. De stad verwachtte zo’n 197 miljoen toeristenbelasting binnen te krijgen, maar dat betreft maar ongeveer 50 miljoen. Ook de komende jaren zijn de geraamde toeristenbelastingopbrengsten met tientallen miljoenen neerwaarts bijgesteld.

Tegelijkertijd vliegt het geld eruit voor projecten zoals het renoveren van instortende bruggen en kades, een noodlijdend Afval Energie Bedrijf en hogere kosten voor de jeugdzorg. Daarentegen loopt de stad vele miljoenen winstuitkeringen van bijvoorbeeld Schiphol en de Rai (waar de stad aandeelhouder van is) mis en komen er fors minder parkeerinkomsten binnen.

Woningeigenaar de klos

Dit jaar kan de klap volgens Everhardt nog redelijk worden opgevangen met een fikse bijdrage vanuit het Rijk en geld uit de reservekas van de gemeente. Die reservepot moet, zo hoopt het college, de komende jaren worden aangevuld met miljoenen die het college verwacht aan erfpachtbaten (zo’n 80 procent van de koopwoningen in Amsterdam staat op gemeentegrond). Maar, waarschuwt de D66-wethouder, „het is onzeker of deze erfpachtbaten gerealiseerd worden op het geraamde niveau.”

Gekozen wordt om een extra hoge rekening bij Amsterdammers neer te leggen. Vooral woning- en pandeigenaren in Amsterdam krijgen komend jaar al een hogere rekening. De komende vier jaar willen GL, D66, PvdA en SP immers in totaal 144 miljoen euro extra ozb gaan heffen. Dat betekent in 2021 al een enorme verhoging van twintig procent. Daarbovenop komt nog een extra verhoging aan afvalstoffenheffing. In 2018 verhoogde het college deze tarieven al met 17,8 procent. In 2021 wordt een nieuwe verhoging van 18 procent doorgevoerd, aldus Everhardt. Nieuwe stijgingen in de komende jaren sluit hij eveneens niet uit. Daarnaast stijgen de tarieven voor een tweede parkeervergunning en wordt betaald parkeren in andere delen van de stad uitgebreid.

Geen elektrische Audi’s

Het college zelf gaat ook snijden in eigen ’comfort’. Naast een bezuiniging op het ambtenarenapparaat, zal het college voorlopig geen nieuwe peperdure elektrische auto’s gaan rijden. „Het college kiest ervoor om nu niet over te stappen naar elektrische Audi E-trons, omdat het college het niet wenselijk acht nu een leasecontract aan te gaan voor een periode van vier jaar. Het college rijdt vooralsnog door met de huidige hybride BMW’s. Het wenselijke aantal en type auto’s zal opnieuw worden bekeken”, staat in de begroting.

De elektrische Audi’s die het college zou gaan rijden, hebben een nieuwprijs van € 69.950.

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GL) vult aan dat er daardoor voorlopig nog niet helemaal elektrisch wordt gereden. „Daar komt bij dat de eisen die wij stellen aan een wagenpark ook zijn veranderd. Door corona kan bijvoorbeeld niet meer samen naar een locatie worden gereden. Ook is het door corona belangrijk om kritisch te kijken naar de hoeveelheid uren die de wagens daadwerkelijk op de weg zijn.”

Belastingen uitgesteld

Ondernemers die snoeihard geraakt zijn door de crisis worden door het college tegemoetgekomen door de reclamebelasting en de precario voor terrassen op te schorten. In de begroting staat echter dat in 2021 de reclamebelasting wel wordt ingevoerd. Daarmee hoopte de stad 9,9 miljoen op te halen, maar volgens een woordvoerder van wethouder Everhardt is dat plan geschrapt. Uit gesprekken met het gemeenschappelijk bedrijfsleven is een ’invulling gegeven aan de lastenverlichting’ voor ondernemers, waardoor deze heffing een jaar wordt uitgesteld.

Als gevolg van het gevoerde beleid zakt de gemeente Amsterdam opnieuw in solvabiliteit, een graadmeter die de toezichthouder (in dit geval de provincie Noord-Holland) hanteert bij gemeenten. Waar de solvabiliteit in 2018 nog 58% bedroeg, zakt die komend jaar onder de kritische grens van 50%. Hierdoor wordt Amsterdam in een ander risicoprofiel geplaatst. Maar volgens Everhardt is dat vooralsnog geen probleem en blijft Amsterdam aan de ’bovenkant’ van de nieuwe grenzen zitten.

Aardgasvrij

Ondanks de financiële sores, zet de gemeente vooral in op ’investeringen’. Geld dat in het klimaatfonds van GL-wethouder Van Doorninck zat wordt nu uit dat fonds gehaald en ingezet voor ’banenmotoren’. „Dit zijn pakketten aan maatregelen die bijdragen aan de werkgelegenheid en tegelijkertijd aan de verduurzaming van de stad. Bijvoorbeeld door investeringen in het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen en in zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. De zes banenmotoren leiden tot en met 2025 naar verwachting tot circa 3.800 extra banen”, stelt de gemeente.

Ook wordt geld vrijgemaakt om de tekorten in de jeugdzorg en zorg zo goed mogelijk op te vangen en investeert het college in de sportinfrastructuur. Zo worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van sporthallen in Zuidoost (Nieuwe Kern) en het Jaap Eden IJscomplex, voor de verbouwing van het De Mirandabad, en wordt geld uitgetrokken voor de vervanging van de Sporthallen Zuid. Daarnaast investeert het college in plekken voor jongeren in de meest kwetsbare delen in de stad, zoals Zuidoost.