Nieuws/Binnenland
2019884011
Binnenland

Broekers-Knol waarschuwt voor ’verdergaande maatregelen’

Nieuwe asielcrisis een feit: voor einde van het jaar 2000 extra opvangplekken nodig

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens een debat in de Tweede Kamer over de huisvesting van statushouders.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens een debat in de Tweede Kamer over de huisvesting van statushouders.

DEN HAAG - Een nieuwe asielcrisis in Nederland is een feit. Voor het einde van het jaar zijn er nog eens 2000 opvangplekken nodig voor asielzoekers. Het demissionaire kabinet eist dat lokale overheden die bedden met spoed regelen. Als dat niet gebeurt, kunnen gemeenten door het kabinet gedwongen worden om ze te realiseren, waarschuwen Haagse bronnen.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens een debat in de Tweede Kamer over de huisvesting van statushouders.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens een debat in de Tweede Kamer over de huisvesting van statushouders.

Vrijdagavond stuurde demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) – voor de derde keer in korte tijd – een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ’verdergaande maatregelen’ aankondigt omdat anders ’in de komende weken een situatie ontstaat waarbij asielzoekers niet langer kunnen worden opgevangen’. Dat zou volgens de VVD-bewindsvrouw een ’onaanvaardbare situatie zijn’. Ze vindt het een ’gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlandse overheden’ om meer bedden te regelen.

Eerder ging het kabinet vriendelijk met de pet rond bij lokale overheden. Die regelden toen al 8500 extra (nood)opvangplekken in evenementenhallen, paviljoens, defensielocaties, hotels, vakantieparken en boten. Daarnaast zijn er sinds 1 juli ook 10.500 asielzoekers met een verblijfsstatus gehuisvest. „Tegelijkertijd moeten we constateren dat al deze inzet voor de korte termijn niet voldoende is gebleken om de acute problematiek op te lossen. Voor het einde van het jaar zijn er in ieder geval nog 2000 opvangplekken nodig”, aldus Broekers-Knol.

Garanties

Ze waarschuwt dat ’de tot nu toe gevolgde werkwijze niet langer volstaat’. „Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden die garantie geven op extra opvangplekken.” Welke dat exact zijn wordt niet vermeld, maar Haagse bronnen voorspellen dat het kabinet ’aanwijzingen’ kan gaan geven aan gemeenten. Die worden dan verplicht om bedden te realiseren. Een soortgelijke situatie deed zich in 2015 ook voor in bijvoorbeeld het Drentse dorpje Oranje, waar toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff extra opvanglocaties liet realiseren. Dat zorgde voor een storm van protest bij inwoners.

Eerder dit jaar zocht het kabinet ook al naar extra bedden voor asielzoekers. Een van de redenen daarvoor was de enorme toestroom recent van vluchtelingen uit Afghanistan. Daarnaast werd gezocht naar andere opvanglocaties voor overlastgevende asielzoekers. Gemeenten staan bepaald niet te trappelen om deze vorm van opvang aan te bieden. Niet zelden draait het om notoire raddraaiers uit met name Noord-Afrikaanse landen, die vanwege falend terugkeerbeleid in Nederland stranden.

Een groot probleem is dat ook asielzoekers met verblijfsstatus - zogenoemde statushouders - nauwelijks aan een woning komen. Zo’n 12.000 statushouders zitten daardoor nog in de asielopvang, terwijl ze daar al niet meer hadden moeten zitten.

Cruiseschip in Arnhem

In Arnhem zijn er 170 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers gecreëerd op een cruiseschip langs de Rijnkade, meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vrijdag. De opvangplekken zijn sinds 8 december beschikbaar voor een half jaar. Er zullen vooral volwassenen worden ondergebracht, zowel mannen en vrouwen alleen als koppels. Zij komen onder meer uit Syrië, Jemen en Afghanistan en werden eerder opvangen in Ter Apel en Budel.

Het COA biedt momenteel opvang aan ongeveer 35.000 mensen, deels op tijdelijke locaties. De vraag naar opvangplekken loopt volgend jaar alleen maar verder op. In 2022 zijn 42.000 opvangplekken nodig. Een groot probleem is de doorstroom van statushouders naar een woning, door het grote woningtekort in Nederland. In de afgelopen maanden was het vaak te druk in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nachtopvang is plek voor 275 mensen, maar soms sliepen er honderden mensen meer.