Nieuws/Binnenland
2020969023
Binnenland

Pas vanaf volgend jaar

Ruim 15 miljard euro voor koopkrachtpakket

Den Haag - Om de koopkracht te stutten trekt het kabinet met Prinsjesdag flink de knip. Met ruim 15 miljard euro wil het kabinet onder meer de inkomstenbelasting verlagen en het minimumloon en de AOW sneller verhogen. De zorg- en huurtoeslag gaan ook omhoog. De maatregelen gaan wel pas per 1 januari in. En de rekening komt bij het bedrijfsleven en vermogenden te liggen.

Dat is volgens ingewijden de uitkomst van het afsluitende begrotingsoverleg van de coalitie in de nacht van dinsdag op woensdag. Om de gierend hoge inflatie het hoofd te bieden trekt het kabinet volgend jaar ettelijke miljarden uit voor lastenverlagingen. Dat gaat onder meer om het pakket waar dit jaar al bijna 7 miljard euro voor werd uitgetrokken, onder meer voor lagere belastingen op energie en een accijnsverlaging op brandstof.

Niet al die maatregelen worden weer overgenomen, omdat er veel kritiek op de ongerichtheid van de maatregelen kwam: het geld zou ook terechtkomen bij mensen die het niet nodig hadden. Daarom gaat er een streep op de btw-verlaging van energie die voor dit jaar geldt, in ruil daarvoor gaat de energiebelasting wel fors omlaag. De lagere brandstofaccijnzen lopen tot 1 juli volgend jaar en worden daarna gehalveerd.

Om de steun te richten op lagere en middeninkomens gaan de zorg- en huurtoeslag omhoog. Bij de zorgtoeslag gaat dat om een eenmalige verhoging van ruim 400 euro per jaar, bij de huurtoeslag is dat ruim 200 euro, maar wel structureel. En met het oog op gezinnen met financiële zorgen gaat het kindgebonden budget fors omhoog. Het gaat wel om maatregelen vanaf 1 januari, extra steun voor het lopende jaar lijkt er niet in te zitten.

Structurele koopkrachtreparatie

Naast de incidentele maatregelen steekt het kabinet ook geld in structurele koopkrachtreparatie. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (voor inkomens tot bijna 70.000 euro) gaat omlaag. De verhoging van het minimumloon (nu in 3 stapjes van 2,5 procent per jaar) wordt naar voren gehaald, waardoor ook de daaraan gekoppelde AOW en bijstand per 1 januari fors stijgen.

Om de maatregelen voor de lange termijn te betalen, legt het kabinet de rekening onder meer bij het bedrijfsleven. Mkb’ers zullen meer winstbelasting betalen, het tarief voor winsten tot 2 ton gaat omhoog van 15 naar 19 procent. Een deel van die opbrengst moet wel weer terechtkomen bij de bedrijven. Het kabinet wil daarnaast ook de mijnbouwheffing verhogen, om daarmee energiebedrijven die flink verdienen aan de hoge prijzen zwaarder te belasten.

Ook vermogenden worden zwaarder aangeslagen. Dat zou gaan via een hoger belastingtarief in box 3, waar het geld van spaarders en beleggers zit. Dat is nu nog 31 procent, maar gaat in stappen omhoog naar 34.

Daarnaast gaat het tarief van de overdrachtsbelasting voor ’niet-woningen’ omhoog. Dat treft mensen die huizen kopen om te verhuren of bedrijven. Het kabinet draaide de afgelopen tijd al vaker aan die knop, het tarief gaat nu naar 10,4 procent.