Nieuws/Wat U Zegt

Brief 1

’Basisinkomen is de oplossing’

ANP

Het is ’tekenend’ voor de situatie: De Belastingdienst tegenover de burger! Beiden hebben kopzorgen door de toeslagen. Willem Vermeend stelt terecht: „Het is een onuitvoerbaar stelsel geworden.”

ANP

Gelukkig is er een oplossing voor: De invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI) dat hoog genoeg is voor een onbekommerd bestaan.

Zoals de rekenmeesters van het CPB hebben bespeurd „blijkt het vrijwel onmogelijk om flink te snoeien in de toeslagen, zonder dat gezinnen op de een of andere manier hard in hun koopkracht worden geraakt. Zelfs al wordt geprobeerd hen met bijvoorbeeld lagere belastingen te compenseren.”

Dat is des poedels kern! Men moet niet de belastingtarieven verlagen om de koopkracht aan te zwengelen, maar de koopkracht stimuleren door een negatieve belasting in te voeren die aan de burgers kan worden uitbetaald. Een UBI voor iedereen. Die toeslagen kunnen dan vervallen.

Met zo’n UBI plaatst men niet de Belastingdienst tegenover de burger, maar schaart men de belastingdienst aan de zijde van de burger. En zo hoort dat in een democratisch land!

Joop Böhm, Amersfoort

POPULAIRE VIDEO'S