Nieuws/Binnenland
2025769806
Binnenland

Debat Afghanistan: Nederlands vliegtuig onderweg naar Kabul

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid.

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid.

DEN HAAG - De Tweede Kamer is gefrustreerd over de gang van zaken rond Afghanistan. Verschillende partijen keken maandagavond reikhalzend uit naar de beantwoording van een aantal Kamervragen, maar die kwam niet.

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid.

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid.

Volg het debat hieronder via de tweets van parlementair verslaggever Elif Isitman.

Schandalig, vindt SP-Kamerlid Leijten, die voorstelde om het debat te schorsen tot de antwoorden op de vragen er zijn. Zonder succes, verschillende Kamerleden wijzen erop dat er geen tijd te verliezen is. De demissionaire ministers Bijleveld (Defensie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) stellen dat hun ambtenaren te druk waren met crisisbestrijding. „First things first”, in de woorden van Bijleveld. Leijten is woedend: „Er wordt hier een schijntegenstelling gecreeërd, alsof de Kamer alleen maar lastige vragen stelt die ambtenaren van hun werk houden.”

Verschillende fracties willen dat naast de Afghaanse tolken ook ander ex-personeel welkom is in Nederland. „We hebben een morele verplichting naar die mensen”, zegt CDA-Kamerlid Boswijk. CDA en D66 stelden een gezamenlijke motie om naast de tolken ook andere mensen uit Afghanistan te halen die voor de Nederlandse missie werkten.

FvD en PVV pleiten voor opvang in de regio, en ook de fracties van JA21 en de Groep-Van Haga vinden niet dat de asielcriteria moeten worden verruimd. Eerdmans (JA21) wil onder meer van het kabinet weten of het van plan is „iedereen die daar weleens een eitje heeft gebakken voor Nederlanders” naar Nederland te halen. „Laten we niet vergeten dat het ook gewoon betaalde banen waren”, zegt Ephraïm (Groep-Van Haga) over het Afghaanse personeel. „Er lag verder geen ideologische basis aan ten grondslag.”

Ook de VVD kan zich niet helemaal vinden in het idee om de asielcriteria te verruimen, en al het personeel terug te halen. Kamerlid Van Wijngaarden vindt nog altijd dat het per geval moet worden beoordeeld of iemand in aanmerking moeten komen voor asiel in Nederland. Hij waarschuwt voor veiligheidsrisico’s. „De Taliban laten nu ook gevangenen vrij, daar zitten ook IS-strijders tussen.”

Overvallen

Kaag (Buitenlandse Zaken) stelt opnieuw overvallen te zijn door de snelheid waarmee de Taliban de afgelopen week een opmars maakte. „We hebben het niet zien aankomen en de situatie verkeerd ingeschat.”

Ondersteunende Afghaanse ambassademedewerkers kwamen de afgelopen dagen aan bij de ambassade, en troffen het gebouw leeg aan. De Nederlanders waren al naar de luchthaven vertrokken. Kaag spreekt van een ’communicatie-breakdown’, waardoor er geen tijd zou zijn geweest om de Afghaanse medewerkers op de hoogte te stellen. „Maar wij zullen hen veilig willen stellen. Zij zijn prioriteit voor ons,” aldus Kaag.

Inmiddels is een evacuatievliegtuig met een noodteam van de ambassade vertrokken om via een tussenstop in de regio naar Kabul te gaan. „Zodra het kan, zal het daar landen,” aldus Kaag.

Tolken

Voorafgaand aan het debat zei Kaag dat het niet goed is na te gaan of iedereen die door Nederland wordt geëvacueerd de luchthaven heeft kunnen bereiken. Bovendien functioneert het vliegveld nog altijd niet zoals het zou moeten.

„Zodra de luchthaven open is en open blijft, worden pendelvluchten georganiseerd”, zei minister Kaag. Het is volgens haar de bedoeling dat vervolgens iedere dag „zoveel mogelijk” mensen die voor evacuatie in aanmerking komen het land uit worden geleid. Vooralsnog zit dat er nog niet in, omdat de Amerikaanse krijgsmacht nog bezig is om de luchthaven veilig te stellen.

In hoeverre de mensen die Nederland wil evacueren ook daadwerkelijk het vliegveld kunnen bereiken, kan de minister niet zeggen. Het overzicht ontbreekt, en dat geldt ook voor andere landen. „Dat is hartverscheurend. Misschien staan ze op een passagierslijst, maar we weten niet of ze de luchthaven kunnen bereiken.”