Nieuws/Binnenland
2027450177
Binnenland

Weer zicht op uitzetting uitgeprocedeerden naar Marokko

Beeld ter illustratie.

Beeld ter illustratie.

DEN HAAG - Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko mogen weer worden vastgezet in afwachting van hun uitzetting. Daarmee is er weer zicht op hun uitzetting zelf. Dat vloeit voort uit een uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, die daarmee woensdag een eerdere uitspraak van de rechtbank in Den Haag bevestigt.

Beeld ter illustratie.

Beeld ter illustratie.

De zaak draaide om het begrip ’uitzetting binnen redelijke termijn’. Zolang dat er niet is, mogen uitgeprocedeerden niet in vreemdelingendetentie worden gezet. Dat was enige tijd het geval.

Papieren

Maar gebleken is dat de autoriteiten in Marokko tussen maart en augustus van dit jaar elf laissez-passers (tijdelijke inreisdocumenten) hebben verstrekt, waarvan zes aan vreemdelingen zonder identiteitspapieren. Drie vreemdelingen zijn in die tijd gedwongen uitgezet naar Marokko. Ook heeft Marokko van 110 mensen de Marokkaanse nationaliteit bevestigd en worden weer presentaties in persoon georganiseerd - gesprekken waarin de identiteit van de vreemdeling wordt bevestigd.

Daarmee is de situatie wezenlijk anders dan in april 2021, zegt de Raad van State. Toen oordeelde hij nog dat er geen zicht was op uitzetting binnen redelijke termijn naar Marokko, omdat het land al langere tijd geen laissez-passers had verstrekt.

Vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland, kunnen worden vastgezet om zeker te stellen dat ze worden uitgezet. Deze zaak was aangespannen door een uitgeprocedeerde Marokkaan die het niet eens was met zijn detentie.

Marokko staat op de lijst van ’veilige landen’. Mensen uit die landen komen doorgaans niet in aanmerking voor asiel in Nederland.

Gevoelig thema

Het terugsturen van mensen met een Marokkaans paspoort die niet in Nederland mogen blijven, is politiek een zeer gevoelig thema. Dat komt doordat er een groep is die veel overlast veroorzaakt of strafbare feiten pleegt, maar vooralsnog niet kon worden teruggestuurd. Zij houden bovendien, net als andere zogenoemde veiligelanders, vaak plekken bezet in de opvang voor asielzoekers die mogelijk wél in aanmerking komen voor verblijf in Nederland.

Jarenlang werkte Marokko niet mee aan het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Afgelopen jaren begon Den Haag een charme-offensief richting Rabat, met bezoekjes over en weer, met onder meer de ontvangst van de Marokkaanse koning, waarbij premier Rutte warme woorden sprak over ’intensivering’ van de ’prettige samenwerking’.

Inmiddels is de relatie tussen Rabat en Den Haag daadwerkelijk verbeterd, zodanig dat Marokko weer mondjesmaat onderdanen terugneemt die niet in Nederland mogen blijven. Dat is niet gratis; Nederland erkent de Marokkaanse aanspraak op de Westelijke Sahara en spreekt zich niet meer zo luid uit over de mensenrechten in het land en de positie van protestanten in het Rif-gebied.