Nieuws/Binnenland
2027725138
Binnenland

Spoordijk krijgt een stresstest: ’Kijk naar Limburg’

Door klimaatverandering krijgt het spoor steeds meer te lijden.

Door klimaatverandering krijgt het spoor steeds meer te lijden.

Utrecht - Om er zeker van te zijn dat spoordijken in de toekomst bestand zijn tegen meer en zwaarder treinverkeer en de gevolgen van klimaatverandering, gaan de TU Delft en kennisinstituut Deltares de komende vijf jaar een diepgravend onderzoek doen naar de bodemgesteldheid van de baanlichamen.

Door klimaatverandering krijgt het spoor steeds meer te lijden.

Door klimaatverandering krijgt het spoor steeds meer te lijden.

„De mobiliteitsgroei zal enorme impact hebben op onze railinfrastructuur. We moeten kijken of de spoordijken betrouwbaar blijven. Iedereen begrijpt bijvoorbeeld hoe ernstig het is als de spoorbaan door enorme regenval verschuift”, zegt Karel van Gils, directeur Innovatie & Technologische Vernieuwing bij ProRail, dat bij de studie betrokken was.

„In ons land liggen de sporen grotendeels op dijken, waarvan zo’n tachtig procent is gebouwd voor 1920 met de kennis, eisen en kunde van toen. Maar met de komst van zwaardere, snellere treinen die bovendien vaker passeren, worden deze spoordijken zwaarder en anders belast”, aldus Van Gils.

"Van de spoordijken is zo’n tachtig procent gebouwd voor 1920"

„Dit leidt tot hoge onderhoudskosten, operationele beperkingen en soms tot incidenten. Een gevolg daarvan kan zijn dat het nodig is om snelheidsbeperkingen voor treinen in te stellen, vanwege de slechte kwaliteit van de ondergrond”, legt Van Gils uit. „Vandaar dit onderzoek dat ons gaat leren wat de gevolgen zijn voor spoordijken van meer en zwaarder treinverkeer en de klimaatverandering. En hoe we daarop kunnen inspelen.”

Toonaangevend

Er is binnen Europa weinig kennis op dit gebied. Van Gils: „Met dit onderzoek zijn we daarom toonaangevend en we hopen met de resultaten andere landen met gelijksoortige problemen te kunnen helpen. Het is duidelijk dat klimaatverandering de komende jaren de stabiliteit van onze spoordijken beïnvloedt. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen in juni en juli in Limburg zijn daar actuele voorbeelden van.”

De uitdaging voor ProRail is om meer kennis te krijgen over de invloed en het effect van deze factoren. „Zo kunnen we beter bepalen waar we de komende jaren risico’s lopen. En waar maatregelen nodig zijn om de voorziene mobiliteitsgroei mogelijk te maken”, aldus Van Gils.

Promovendi

De TU Delft brengt theoretische kennis in en gaat met acht promovendi aan de slag die veel kennis in huis hebben over de impact van railassen en ballast op het spoor en de directe ondergrond. De andere onderzoekspartner, Deltares, helpt de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de modellen van de TU Delft te vertalen naar toepassingen in de praktijk.