Nieuws/Binnenland
2032244
Binnenland

Uitspraken Leen Schaap in verkeerde keelgat geschoten

Bonden willen onderzoek naar Amsterdamse brandweercommandant

Leen Schaap

Leen Schaap

AMSTERDAM - Verschillende vakbonden sturen aan op een onafhankelijk, disciplinair onderzoek naar brandweercommandant Leen Schaap van de regio Amsterdam Amstelland. Zijn recente uitlatingen in verschillende media zijn totaal in het verkeerde keelgat geschoten.

Leen Schaap

Leen Schaap

Bij NPO Radio 1 stelde hij twee weken geleden dat de medezeggenschapsraad voor hem meer wegheeft van een ‘medezeggenschapsmaffia’. Hij verwijt het interne overlegorgaan binnen de brandweer niet mee te werken aan afschaffing van de 24-uursdiensten, die brandweermannen gewend zijn te draaien. Deze manier van werken zou teveel vrije tijd opleveren voor de brandweerlieden.

Ook in Het Parool verweet hij enkele leden van het korps lid te zijn van criminele motorbendes.

’Zich niet als een goed ambtenaar gedragen’

De uitspraken hebben tot grote emoties geleid binnen het Amsterdamse brandweerkorps. Zijn uitlatingen worden als beledigend en kwetsend ervaren en hij stelt de hele Amsterdamse brandweer ermee in een kwaad daglicht, aldus de vakbonden. ,,Met deze uitlatingen heeft hij zich niet als een goed ambtenaar gedragen en zelfs onderdelen van zijn ambtseed geschonden”, aldus een persbericht.

De vakbonden maken zich ernstig zorgen over de grote kloof die er ontstaan is tussen de korpsleiding en de manschappen, die branden moeten blussen. Zij hebben de veiligheidsregio, waar 6 gemeenten in en rond Amsterdam onder vallen, gevraagd zo snel mogelijk tot actie over te gaan. Uiterlijk 24 mei willen de vakbonden een reactie. Welke maatregelen er eventueel worden genomen, is niet bekend.

Burgemeester Eenhoorn, vervangend voorzitter van de veiligheidsregio, heeft kennis genomen van het verzoek de gezamenlijke bonden. Het bestuur van de Veiligheidsregio gaat niet in op het verzoek van de bonden. Het bestuur staat volledig achter de ingeslagen koers. Wel gaat het bestuur graag in gesprek met de bonden over de wijze waarop ook de bonden een bijdrage kunnen leveren aan de modernisering en flexibilisering van de brandweer.