Nieuws/Buitenland
2032596391
Buitenland

Verklaring samen met Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en EU

Nederland roept op tot snelle uitslag Surinaamse verkiezingen

Chan Santokhi (l.), oppositieleider van de VHP, en Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, maken zich zorgen over het verloop van het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen.

Chan Santokhi (l.), oppositieleider van de VHP, en Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, maken zich zorgen over het verloop van het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen.

PARAMARIBO - De Nederlandse Ambassade in Paramaribo heeft in een verklaring de Surinaamse autoriteit opgeroepen zo snel mogelijk de uitslag van de verkiezingen van afgelopen maandag openbaar te maken. Dit hebben zij gedaan samen met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de EU. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, noemt deze verklaring ‘een schande’.

Chan Santokhi (l.), oppositieleider van de VHP, en Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, maken zich zorgen over het verloop van het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen.

Chan Santokhi (l.), oppositieleider van de VHP, en Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, maken zich zorgen over het verloop van het tellen van de stemmen van de parlementsverkiezingen.

“De missiehoofdenhopen dat de voorlopige resultaten spoedig gepubliceerd worden. Het Surinaams electoraatheeft recht op een proces waarbij de bevoegde autoriteiten de resultaten op eentransparante en tijdige manier presenteren”, zo schrijft de ambassade. Ookroepen zij alle partijen op de uitslag van de verkiezingen te respecteren.Jennifer Van Dijk-Silos is witheet over de brief van de Nederlandse ambassade.Tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zegt zij: “Het is een schande dat deEU zich zo gedraagt. Ik wil hierbij echt stellen dat Suriname dit niet zalaccepteren. Wat mij betreft hoeft de EU nooit meer hier te komen. In 2015 waszij er en heeft zich toen ook misdragen. En deze keer is ze niet gekomen. Ikwil het herhalen. EU-waarnemers zijn niet naar Suriname geweest om waar tenemen in deze verkiezingen."

Ondertussen is deuitslag van de verkiezingen, vijf dagen na de stembusgang, nog steeds nietbekend gemaakt. Inmiddels zijn de uitslagen van 99,5% van de stembureausverwerkt. Waarom het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken de uitslagnog altijd niet publiceert, is onduidelijk. De uitslagen van drie stembureausuit Paramaribo moeten nog verwerkt worden.

Uit gegevens vanhet Onafhankelijk Kiesbureau blijkt dat het om in totaal 1086 stemmen gaat dienog niet zijn opgenomen. De VHP van Chan Santokhi en de NDP van Desi Bouterseontlopen elkaar hierin nauwelijks. De kans dat de verwerking van deze laatstestembureaus voor significante verschuivingen zal zorgen in de huidigezetelverdeling is dan ook nihil. De VHP staat nog altijd op twintig zetels, deNDP van Desi Bouterse op zestien. ABOP van Ronnie Brunswijk is de derde partijmet acht zetels. De NPS komt uit op drie zetels en PL op twee.

De ondervoorzittervan de NDP en minister van Sociale Zaken, André Misiekaba, liet gisteren alweten zich neer te leggen bij een verkiezingsnederlaag. “Met deze cijfers benje in de oppositie. Ik verwacht geen verschuivingen meer. Maar de kansen van departij zijn niet helemaal uitgespeeld. Het laatste woord is nog niet gezegd. Devoorzitter (Bouterse, red) is bezig om een coalitie te vormen. We zullen horenof dat lukt of dat we in de oppositie plaats moeten nemen.”

De huidigecoalitiepartner van de NDP, BEP, heeft echter tegenover het Surinaamseradiostation ABC al laten weten open te staan voor samenwerking met de VHP.Zonder steun van BEP, goed voor twee zetels, heeft Bouterse te weinig mandaatom een presidentschap van Santokhi in het parlement te kunnen blokkeren. Dehuidige oppositiepartijen VHP, ABOP, NPS en PL zullen vanmiddag 16 uurSurinaamse tijd een persconferentie beleggen waarin zij zullen verklaren eenregeercoalitie te gaan vormen.

Doordat de verkiezingsuitslag nog altijd niet bekend is gemaakt gonsde het deafgelopen dagen in Suriname van de geruchten over grootschaligeverkiezingsfraude van de NDP waar zelfs de kleinzoon van Desi Bouterse, WalterBouterse, bij betrokken zou zijn. Donderdag maakte Desi Bouterse bekend eenlandelijke hertelling te willen, hetgeen volgens de voorzitter van hetOnafhankelijk Kiesbureau niet mogelijk is.