Nieuws/Binnenland
2041196
Binnenland

Website met huishoudboekjes schoolbesturen

DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs heeft woensdag een website gelanceerd waarop de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen kunnen worden bekeken en met elkaar vergeleken. De website moet het voor leraren, ouders, leden van de medezeggenschapsraad en besturen makkelijker maken in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school.

De jaarcijfers van onderwijsinstellingen waren al openbaar, maar lastig toegankelijk. Voorheen moesten grote excelbestanden worden doorgespit of jaarverslagen naast elkaar worden gelegd om duidelijkheid te krijgen. De nieuwe website moet het makkelijker maken om te zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan personeel en huisvesting of hoeveel een bestuur binnenkrijgt aan ouderbijdragen.

Ook is dat soort informatie per sector, dus primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs, inzichtelijk gemaakt en kunnen bijvoorbeeld de uitgaven van schoolbesturen worden vergeleken.

’Kale jaarcijfers’

Koepel van basisscholen PO-Raad waarschuwt dat de ’kale’ jaarcijfers zonder verdere duiding en uitleg van schoolbesturen verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd. Hierover wil de koepelorganisatie in gesprek met het ministerie. Het ministerie stelt dat er geen duiding van de cijfers online staan, omdat besturen zelf hun cijfers duiden in hun jaarverslag. „Per school kunnen er omstandigheden zijn die afwijkende cijfers goed verklaren”, aldus het ministerie.

Het doel is in een latere fase alle gegevens van de jaarrekening, zoals bijvoorbeeld de reserves van besturen, online te zetten. Ook moet het mogelijk worden meerjarige vergelijkingen te maken.