Nieuws/Binnenland
2042119
Binnenland

Rekenkamer: meeste problemen bij fiscus

De Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer.

Den Haag - De Algemene Rekenkamer heeft na het doorspitten van de jaarverslagen van de Rijksoverheid over vorig jaar 35 onvolkomenheden geconstateerd. Vooral bij de Belastingdienst gaat nog een boel mis. Ook zijn er veel problemen met informatiebeveiliging.

De Algemene Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer.

Dat stelde voorzitter Arno Visser woensdag bij de presentatie van de verantwoordingsstukken. Hij wijst erop dat bij de fiscus alweer trajecten vertraging hebben opgelopen. „Het zal echt nog jaren duren voordat dit op orde is”, aldus Visser.

Minister Hoekstra (Financiën) erkent dit. „De problemen bij de belastingdienst zijn groot, complex en hardnekkig”, reageert hij. „We zijn daar hard mee aan de gang, we hebben stappen gezet, maar we zijn er nog niet en we zullen er ook niet op korte termijn zijn.”

Een ’ernstige onvolkomenheid’ wat betreft informatiebeveiliging vond de Rekenkamer bij de Rijksdienst Caribisch Nederland. Visser: „Kort gezegd: we troffen een achterdeur aan die niet op slot was en wellicht al lange tijd op een kier stond.” Inmiddels zijn volgens het kabinet hiervoor maatregelen genomen.

Volgens Visser zijn er ook op andere departementen veel problemen met informatiebeveiliging. In totaal ging het om negen onvolkomenheden.

Subsidies

Een andere ernstige onvolkomenheid werd aangetroffen bij het ministerie van Volksgezondheid. De Rekenkamer ziet daar onvoldoende verbetering om misbruik tegen te gaan. Afgelopen jaar werd door het ministerie slechts een op de tien projectsubsidies getoetst aan regels die moeten voorkomen dat er sprake is van verkapte staatssteun, en dan ook niet altijd correct.

Wel keurt Visser de Rijksrekening goed en complimenteert de bewindspersonen dat niemand heeft ontkend dat er problemen waren, waar zijn controleurs die hebben geconstateerd.

Jaarlijks neemt de Rekenkamer alle stukken door om te beoordelen of de uitgaven goed verantwoord zijn.

Luchtkwaliteit

Uit die stukken blijkt verder dat onduidelijk blijft of het programma voor betere luchtkwaliteit niet goedkoper had gekund. Visser: „Uit ons onderzoek blijkt dat deze maatregelen hebben geleid tot 2 procent minder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. De kosten hiervan waren 400 miljoen euro. De gezondheidswinst is gering. Wij concluderen dat de minister met minder geld waarschijnlijk hetzelfde had kunnen bereiken.” Hij hekelt dat deze conclusie niet uit het jaarverslag te halen is van het departement.

Ook heeft de Rekenkamer gekeken naar het beheer van publiek vastgoed. „Wij komen tot de conclusie dat de beoogde bezuiniging van 136 miljoen euro niet gehaald zal worden”, aldus Visser.

Zo zijn er meer voorbeelden waarbij departementen beperkt zijn in het vertrekken van informatie. Visser noemt in dat kader ook het ministerie van Sociale Zaken, dat weliswaar opschrijft dat uitkeringsorganisatie UWV bijna een kwart van budget om mensen aan het werk te helpen niet heeft benut, maar onvermeld laat dat dit komt doordat de organisatie zelf minder trajecten daartoe heeft ingekocht.

Telefoongebruik

Door bevindingen van de Rekenkamer zal nu ook het privé telefoneren en datagebruik door ambtenaren aan banden worden gelegd. Zo blijkt dat één ambtenaar die in het Caribisch gebied werkte, buitensporig veel data heeft verbruikt via zijn ipad, het ging om bijna 175.000 euro.

In het vervolg worden te hoge kosten door privé gebruik verhaald op de medewerker in kwestie.

Cultuur

Het ministerie van Onderwijs is de mist ingegaan met garanties die zijn afgegeven aan musea en andere cultuurstellingen voor kostbare voorwerpen. Als musea voor een tijdelijke tentoonstelling kunst in bruikleen krijgen moet die kunst verzekerd worden tegen schade en diefstal. Voor veel cultuurinstellingen is dat te duur. Ze kunnen dan een beroep doen op het ministerie van Onderwijs. Het departement staat dan garant voor een deel van de verzekerde waarde van de schilderijen, beelden of andere kunstvoorwerpen.

De Algemene Rekenkamer constateert echter dat het ministerie te scheutig is omgegaan met de regeling. Onzeker is of een bedrag van een kleine 70 miljoen euro nog wel terugvloeit naar het Rijk. Daarmee is volgens de Rekenkamer ‘de tolerantiegrens’ overschreden.