Nieuws/Binnenland
2042361
Binnenland

’Beveiliging bij overheid ondermaats’

Den Haag - Beveiliging van overheidsinformatie is ’onder de maat’. Dat oordeelt de Algemene Rekenkamer vandaag in zijn onderzoek.

Het ’lek’ zit aan de andere kant van de wereld, maar dat heeft grote gevolgen voor overheidsinformatie hier. De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) blijkt al sinds 2014 ondermaatse informatiebeveiliging te hebben. Dat is de organisatie die het rijksbeleid in Caribisch Nederland uitvoert.

„Het risico bestaat dat kwaadwillenden zich toegang kunnen verschaffen tot het IT-systeem van deze dienst”, waarschuwt het controlerende orgaan. De Rekenkamer legt uit waarom daardoor ook informatie hier in Europees Nederland gevaar loopt: „Omdat dit netwerk verbonden is met netwerken van andere rijksoverheidsinstellingen, en deze verbindingen onvoldoende zijn beveiligd, zorgen de kwetsbaarheden bij RCN ook voor kwetsbaarheden in de IT-systemen van andere instellingen.”

’Onvoldoende voortgang’

Er is de afgelopen jaren gekeken naar deze kwetsbaarheden, maar dat heeft ’tot onvoldoende voortgang geleid’, is het pijnlijke oordeel. „Gezien het langdurig karakter en de ernst van de geconstateerde problemen kwalificeren wij dit als een ernstige onvolkomenheid.” De Rekenkamer tekent hier zelfs bezwaar tegen aan.

De Rekenkamer stelt eveneens dat het financieel toezicht op de eilanden, die deel uitmaken van het Nederlands koninkrijk, beter moet. Volgens de Rekenkamer kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit ervan en moet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit evalueren en zo nodig maatregelen nemen.

De financiële situatie van vijf van de zes Caribische eilandbesturen wordt als ’zorgelijk’ bestempeld. Alleen Saba heeft het huishoudboekje op orde.