Nieuws/Binnenland
2043467603
Binnenland

Terugtredende ministers zeldzaam

Staatssecretaris Raymond Knops (l.) krijgt de coördinatie van het departement Binnenlandse Zaken en vervangt minister Kajsa Ollongren (r.).

Staatssecretaris Raymond Knops (l.) krijgt de coördinatie van het departement Binnenlandse Zaken en vervangt minister Kajsa Ollongren (r.).

DEN HAAG - Het terugtreden van een bewindspersoon om medische redenen is zeer zeldzaam. Ministers en staatssecretarissen hebben een vaste vervanger als ze om een of andere reden hun taak niet kunnen uitvoeren.

Staatssecretaris Raymond Knops (l.) krijgt de coördinatie van het departement Binnenlandse Zaken en vervangt minister Kajsa Ollongren (r.).

Staatssecretaris Raymond Knops (l.) krijgt de coördinatie van het departement Binnenlandse Zaken en vervangt minister Kajsa Ollongren (r.).

Zo verving vicepremier Gerrit Zalm premier Balkenende een tijdje in diens tweede kabinet. De minister-president was destijds getroffen door een vleesetende bacterie en moest onder het mes en revalideren. Zalm moest daardoor de Algemene Beschouwingen van 2004 voor zijn rekening nemen. In de ministerraad werd hij vervolgens vervangen door staatssecretaris Joop Wijn van Financiën.

Zieke bewindspersonen komen voor, maar meestal blijkt hun ziekte maar van tijdelijke aard. Een griepje of een migraineaanval zorgt er soms voor dat een bewindspersoon enkele dagen afwezig is.

Flauwte

Zo bleek minister Rita Verdonk tijdens Balkenende II eens flauwgevallen op haar departement; minister Gerda Verburg wankelde eens achter het spreekgestoelte in de Kamer omdat ze te weinig gegeten had.

Minister Henk Kamp had tijdens Balkenende-III last van zijn knie en deed het rustiger aan. Minister Eimert van Middelkoop van Defensie zat tijdens Balkenende-IV in de kreukels vanwege een gebroken arm, staatssecretaris Sander Dekker viel tijdens Rutte-II nogal eens van zijn fiets en moest eveneens met zijn arm in een mitella.

Vervangers

Als afwezigheid van een bewindspersoon een paar dagen duurt, neemt meestal de staatssecretaris op een departement de taken over. De premier heeft één of meerdere vicepremiers die hem kunnen vervangen. Een langdurige afwezigheid kan echter staatsrechtelijke complicaties opleveren. Een staatssecretaris heeft immers geen stemrecht in de ministerraad. Hoewel het zelden tot een stemming komt in de Trêveszaal, is het voor de machtsbalans wel noodzakelijk dat partijen op volle sterkte kunnen vergaderen. Stientje van Veldhoven vult de ministersploeg van D66 nu een tijdje aan.

Door het wegvallen van Ollongren is er zelfs een extra minister bijgekomen, omdat een departement in principe wel een minister aan het hoofd moet hebben. Staatssecretaris Raymond Knops wordt daartoe minister, hoewel veel taken van Ollongren niet bij hem geparkeerd worden.