Nieuws/Binnenland
2043569527
Binnenland

Nieuwe behandeling longkanker toch in basispakket

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

DEN HAAG - Na onderhandelingen over de prijs komt een nieuwe behandeling van longkanker vooralsnog voor een jaar in het basispakket. Patiënten krijgen vanaf 1 januari toegang tot de startbehandeling met het geneesmiddel osimertinib.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Het gaat om volwassen patiënten met een bepaald type zogenoemd lokaalgevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Osimertinib zat al in het basispakket voor de vervolgbehandeling van patiënten met longkanker. Het Zorginstituut adviseerde verantwoordelijk minister Bruno Bruins voor het opnemen van de startbehandeling eerst te onderhandelen. Het instituut wees op de hoge prijs en de onzekerheid tussen de kosten en de baten van deze behandeling voor de patiënt.

Inmiddels zijn er nieuwe studieresultaten bekend over dit geneesmiddel als startbehandeling. Mogelijk volgen er na een advies van het Zorginstituut dan nieuwe prijsonderhandelingen voor vergoeding van het geneesmiddel voor een langere periode, aldus het ministerie.