Nieuws/Binnenland
2046858111
Binnenland

Wel lager dan verwachte 92 miljard

Rutte: ’astronomisch’ begrotingstekort op te vangen door buffers

Minister Hoekstra.

Minister Hoekstra.

DEN HAAG - Het tekort op de rijksbegroting loopt dit jaar volgens een eerste raming van het kabinet op tot 68 miljard euro. Dat is fors minder dan de 92 miljard euro die minister Wopke Hoekstra (Financiën) voorspelde bij het verschijnen van de voorjaarsnota eind april. Op Prinsjesdag 2019 werd evenwel nog uitgegaan van een overschot van 2 miljard euro.

Minister Hoekstra.

Minister Hoekstra.

Dat was „een hele grove inschatting”, zegt hij nu. Er lag geen macro-economische raming van het Centraal Planbureau (CPB) aan ten grondslag en de schatting was niet doorgerekend. Het kabinet heeft inmiddels ook meer inzicht in de uitgaven aan de steunmaatregelen die getroffen zijn om bedrijven door de coronacrisis te loodsen, en in de misgelopen belastingopbrengsten.

Premier Mark Rutte spreekt in zijn wekelijkse persconferentie nog altijd van „een tekort van astronomische omvang.” Hij benadrukt ook dat Nederland zich die dure steunmaatregelen kan veroorloven doordat de overheidsfinanciën de afgelopen jaren op orde zijn gebracht. „Dat we met zijn allen in staat zijn om dit mogelijk te maken, komt doordat we buffers hadden opgebouwd.”

Fors minder belastinggeld

De huidige inschatting is dat er dit jaar bijna 30 miljard euro minder binnenkomt aan belastingen. De uitgaven daarentegen vallen zo’n 39 miljard euro hoger uit dan vorig jaar op Prinsjesdag werd voorzien. Dat komt niet alleen door de noodmaatregelen, maar ook door sterk gestegen uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.

Ook met al die extra informatie blijft de raming „erg onzeker.” Ook het CPB waarschuwt dat de economische ontwikkelingen zich heel moeilijk laten voorspellen zolang het nieuwe coronavirus niet helemaal is bedwongen. Daarom werkt de belangrijkste economische raadgever van het kabinet met verschillende scenario’s. Op Prinsjesdag in september komt het kabinet met een nieuwe raming.

Cijfers

Het geraamde begrotingstekort komt neer op 8,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ofwel de totale omvang van de economie. De staatsschuld loopt op naar 491 miljard euro, ofwel ruim 63 procent van het bbp.