Nieuws/Binnenland
2048031
Binnenland

’Uitstroom mariniers wordt vele malen groter’

De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen.

De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen.

DEN HAAG - Het Korps Mariniers zal ’halveren’ als de geplande verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. Daarvoor waarschuwde brigadegeneraal Jeff Mac Mootry bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen.

De marinierskazerne in Doorn verhuist naar Vlissingen.

In de eerste vier maanden van het jaar namen volgens Mac Mootry zo’n veertig korporaals en sergeanten ontslag bij het korps vanwege de aanstaande verhuizing. Van de 222 jonge mariniers geven 209 aan dat ze moeite hebben met verhuizing, zegt de commandant. Het ’topje van de ijsberg’, omdat nu nog een ’dempend effect’ uitgaat van de discussie en de mogelijkheid dat de verhuizing misschien niet doorgaat. „Nu zijn het vooral korporaals, straks ook pelotonscommandanten.”

Daarmee schaadt de verhuizing niet alleen het welbevinden van zijn mensen, maar ook de veiligheid van. „Het duurt twaalf jaar voordat een onderofficier ervaren is. Precies de ervaring die nodig is om niet in hinderlaag te lopen.”

Al in 2012 is tot de verhuizing besloten, maar de laatste tijd wordt de weerstand bij de mariniers steeds duidelijker. „Onder collega’s gaat het bijna nergens anders meer over”, zegt marinier Frank Jonk, die ook in de Kamer sprak.

Dat beaamt ook korporaal Francesco Prigioniero. Zelf staat hij neutraal in de verhuiskwestie. Hij is geboren en getogen in Roermond en is doordeweeks ’binnenslaper’ in Doorn; hij moet die dagen sowieso zijn vrouw en kind missen. „Maar ik zie heel veel van mijn collega’s weggaan.”

Oefenterrein

De verhuizing vanuit Doorn was nodig omdat de faciliteiten er aftands werden en uitbreiding niet mogelijk was. Pas toen Vlissingen in kannen en kruiken was, kwam Doorn met een plan, waarvan nog steeds niet zeker is hoe levensvatbaar het is. Volgens de brigadegeneraal is dat wel degelijk het geval. Ook liggen oefenterreinen hier dichtbij, terwijl die in Vlissingen zouden ontbreken. Een andere reden voor vertrek naar Vlissingen, het oefenen op de grens van land en water, vervalt nu de Dourleinkazerne op Texel open blijft.

Intussen is er sinds het besluit in 2012 en nu het nodige veranderd, zegt generaal-majoor Frank Van Sprang, plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten. De arbeidsmarkt is aangetrokken. Het plan ’Vlissingen’ is niet meer wat het was. Aanvankelijk was het idee dat het gehele korps erheen zou gaan, maar de opleidingen blijven in Rotterdam, de speciale eenheden van de MARSOF blijven in Doorn en Den Helder. Bovendien is het nog maar de vraag of de schietbaan zo goed is als beloofd.

Haven

Van Sprang suggereert een polderoplossing: in Vlissingen komt sowieso een haven die nodig is in het kader van de ’host nation support’, de NAVO-afspraak om havens open te stellen voor aan land brengen van manschappen en militair materieel. Bij die multifunctionele haven kunnen ook de douane en de marechaussee een plek krijgen - na de Brexit zal hun aantal toenemen. Bovendien zullen er sowieso marinemensen naar Vlissingen gaan om de bouw van de nieuwe fregatten en het transportschip bij de scheepswerf van Damen te begeleiden. De marinierskazerne in Doorn kan dan open blijven. In de Tweede Kamer valt de oplossing ook steeds vaker. Ook militaire bond VBM en de Koninklijke Vereniging van Marineofficeren scharen zich achter deze uitweg uit de patstelling.

Defensie houdt voorlopig vast aan Vlissingen, maar pas volgend jaar worden voor de aanbesteding van de kazerne ’onomkeerbare stappen’ gezet.