Nieuws/Binnenland
2052555
Binnenland

Kazernekwestie: pleidooi voor polderoplossing

Den Haag - Het Korps Mariniers zal ’halveren’ als de geplande verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. Daarvoor waarschuwde brigadegeneraal Jeff Mac Mootry bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De eerste vier maanden van dit jaar verlieten al bijna negentig mariniers de dienst. Het ’topje van de ijsberg’, zegt Mac Mootry, omdat nu nog een ’dempend effect’ uitgaat van de kans dat de verhuizing misschien niet doorgaat. „Nu zijn het vooral korporaals, straks ook pelotonscommandanten.”

Al in 2012 is tot de verhuizing besloten, maar de laatste tijd wordt de weerstand bij de mariniers steeds duidelijker. „Onder collega’s gaat het bijna nergens anders meer over”, zegt marinier Frank Jonk, die ook in de Kamer sprak. De verhuizing vanuit Doorn was nodig omdat de faciliteiten er aftands werden en uitbreiding niet mogelijk was.

Generaal-majoor Frank van Sprang, plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten, suggereert een polderoplossing: in Vlissingen komt sowieso een haven die nodig is in het kader van de NAVO-afspraak om havens open te stellen voor het aan land brengen van manschappen en militair materieel. Bij die multifunctionele haven kunnen ook de douane en de marechaussee een plek krijgen. Bovendien zullen er sowieso marinemensen naar Vlissingen gaan om de bouw van de nieuwe fregatten en het transportschip bij de scheepswerf van Damen te begeleiden. De marinierskazerne in Doorn kan dan openblijven en Vlissingen krijgt ook wat. Militaire bonden scharen zich achter deze uitweg uit de patstelling.

Defensie houdt voorlopig vast aan Vlissingen, maar pas volgend jaar worden voor de aanbesteding van de kazerne ’onomkeerbare stappen’ gezet.