Nieuws/Binnenland
2057120
Binnenland

Te weinig geschikte kandidaten

Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester Amsterdam heropend

Commissaris van de Koning Johan Remkes (links) en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen.

Commissaris van de Koning Johan Remkes (links) en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen.

Amsterdam - De sollicitatieprocedure voor burgemeester van Amsterdam wordt opnieuw geopend. Er hebben zich te weinig geschikte kandidaten gemeld, aldus commissaris van de Koning Johan Remkes.

Commissaris van de Koning Johan Remkes (links) en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen.

Commissaris van de Koning Johan Remkes (links) en waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen.

Na overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Amsterdam zal Remkes de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van 23 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018 opnieuw open te stellen, meldt de provincie.

In het overleg hebben de commissaris en de vertrouwenscommissie een selectie van geschikte kandidaten besproken. Naar het ambt van burgemeester Amsterdam hebben 29 personen gesolliciteerd. Daarvan hebben of hadden 4 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur, 18 personen hebben of hadden een functie daarbuiten en 7 personen hebben geen functie of deze is onbekend.

Volgens de vertrouwenscommissie is het aantal geschikte kandidaten „te beperkt”. De vertrouwenscommissie heeft er een voorkeur voor meer benoembare kandidaten bij de procedure te betrekken om op basis van de profielschets een voordracht te kunnen maken die moet leiden tot een optimale burgemeesterskeuze. „Afgesproken is de mogelijkheden te bezien om te komen tot een bredere selectie van geschikte kandidaten. Daarom wordt de procedure voor de benoeming tijdelijk opnieuw opengesteld.”

De huidige vertrouwenscommissie blijft in functie, de verordening op de vertrouwenscommissie blijft van kracht en het profiel van de nieuwe burgemeester blijft ongewijzigd.

Remkes heeft contact met waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen over de eventuele consequenties voor de duur van zijn waarneming. „Het streven blijft de nieuwe burgemeester voor het zomerreces te kunnen benoemen.”