Nieuws/Binnenland
2058668
Binnenland

Uitkeringen in buitenland niet gekort

Wouter Koolmees

Wouter Koolmees

Den Haag - Het ministerie van Sociale Zaken heeft zich lelijk verrekend aan de uitkeringen die moeten worden uitbetaald aan mensen in het buitenland. Na recente uitspraken van de rechter blijkt dat het voor maar liefst dertien landen niet mogelijk is om die uitkering te korten op basis van de lagere leefkosten aldaar.

Wouter Koolmees

Wouter Koolmees

Het gaat onder meer om uitkeringsgerechtigden die verblijven in Egypte, Thailand, Indonesië, Zuid-Afrika en de Filipijnen. Vanaf 1 april krijgen die nu alsnog het volle pond uitbetaald en waar nodig ook met terugwerkende kracht. Minister Koolmees (Sociale Zaken) zal met de landen moeten onderhandelen om afspraken te maken over lagere uitkeringen.

Desgevraagd licht het ministerie toe dat het gaat om ongeveer 500 personen, aan wie het ministerie nu pakweg een miljoen euro extra aan kwijt is aan kindgebonden budget, kinderbijslag, nabestaandenregeling ANW en arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA.

Spaarpotje

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma noemt het ’bizar’ dat op die manier bijvoorbeeld kinderbijslag een Thais of Indonesisch spaarpotje wordt. „Het kan toch niet zo zijn dat belastinggeld dat hier wordt opgehaald, wordt gebruikt voor het leefgeld daar dat vele malen lager ligt?”

Wiersma wil hierover opheldering van de minister en belooft dat hij er alles aan zal doen ’om deze onrechtvaardigheid ongedaan te maken’.