2064955
Binnenland

Treinvervoerder hapert

Utrecht - Treinvervoerders zorgen voor de meeste verstoringen op het spoor. Ze zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle vertragingsuren. Dat blijkt uit cijfers over 2017 van de treindienstleiding, die wordt beheerd door ProRail.

Het ging vorig jaar om ruim 400.000 incidenten die vertragingen van meer dan drie minuten opleverden. Dat is iets minder dan het jaar ervoor, maar meer dan in 2015. Van dat aantal kwam 43% voor rekening van alle vervoerders, maar in uren loopt het aandeel op naar 48,5%.

’Sneeuwbaleffect’

Treinhinder, als ’sneeuwbaleffect’ doorgegeven aan meerdere ritten, is goed voor 46% van het aantal gemeten incidenten. In uren is dat slechts 16,5%. Het zijn relatief kleine vertragingen.

Hoewel de infrastructuur van het spoor de minste verstoringen (2,5%) veroorzaakt, leiden deze wel tot hogere vertragingsuren (28%). Dat komt vooral door sein- en wisselstoringen en aanrijdingen met personen, dieren en voertuigen. „We zien technische problemen de laatste jaren 20% teruglopen door alle innovaties, maar de overlast door derden neemt toe. Te denken valt aan spoorlopers, suïcides, vandalen en botsingen op overwegen.

Personeel

Opvallend is dat 10% van alle vertragingen is toe te schrijven aan personeel. Dat zijn bijvoorbeeld machinisten, conducteurs of rangeerders die ziek zijn of te laat naar hun trein komen. Eén op de twintig verstoringen is te wijten aan kapotte locomotieven en wagons.

ProRail benadrukt dat maar 0,2% van de vertragingen valt in de ergste hinderklassen 1 en 2. „Dat kan soms uren wachten opleveren. Bij de rest gaat het eerder om maximaal een kwartier. Van de 7000 treinritten elke dag rijdt 93% op tijd, dus binnen drie minuten op schema”, aldus de zegsman.

Noodteams

ProRail, NS en andere vervoerders nemen vergaande maatregelen om het aantal lange vertragingen terug te dringen. Onder meer met multifunctionele noodteams, treinwegslepers, slimme camera’s en sensoren, hekken, het aanpakken van onveilige overwegen en nieuwe waarschuwingssignalen voor spoorwerkers, zodat minder afsluitingen nodig zijn. „We blijven er hard aan werken om het nog beter te doen”, zegt een woordvoerder van NS.