Nieuws/Binnenland
2069361331
Binnenland

Schadevergoeding voor slachtoffers geweld in jeugdzorg

DEN HAAG - Slachtoffers van geweld en misbruik in de jeugdzorg kunnen aanspraak maken op een schadevergoeding van 5000 euro. Met die „tegemoetkoming” hoopt het kabinet hun leed enigszins te verzachten.

De regeling gaat in het najaar in, verwachten minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Dekker lichtte in Nieuwegein bijeengekomen slachtoffers vrijdag in. Hij bood bij die gelegenheid namens het kabinet opnieuw excuses aan voor wat hun is overkomen.

Slachtoffers moeten bovendien hun verhaal kunnen doen, vinden de ministers. Daarvoor wordt een website ingericht. Ook komen ze aan het woord in een documentaire en komt er een congres over de decennialange misstanden. Ook worden ontmoetingen tussen slachtoffers gearrangeerd, zodat ze hun ervaringen kunnen delen.

Ruim driekwart van de kinderen in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen is de afgelopen decennia geconfronteerd met misbruik, mishandeling, treiteren of verwaarlozing, stelde een onderzoekscommissie vorig jaar vast. Toezichthouders hebben verzuimd in te grijpen, concludeerde de commissie-De Winter. Slachtoffers ondervinden tot op de dag van vandaag hinder van die nare ervaringen.

Veilige omgeving

Dekker vindt dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft om met schadevergoedingen te komen. „Deze kinderen hadden recht op een veilige omgeving, die hadden ze thuis niet. Dan ga je naar de jeugdzorg en krijg je juist dáár te maken met geweld. De overheid heeft hun niet de veiligheid kunnen bieden waar ze recht op hadden. Dan hoort daar ook een regeling bij.”

Hoeveel mensen ervoor in aanmerking komen is volgens Dekker lastig te zeggen, omdat wellicht niet alle slachtoffers zich al hebben gemeld. Hij wil niet dat slachtoffers hemel en aarde moeten bewegen om hun zaak te bepleiten.

„We gaan kijken hoe we dit op een manier doen die voor slachtoffers redelijk is. Dat ze niet met pakken papier hoeven aan te komen, maar gewoon op een nette manier hun verhaal kunnen doen”, aldus Dekker.

Minstens één slachtoffer is naar de rechter gestapt om schadevergoeding van de overheid af te dwingen. Of deze zaak nu van de baan is, is nog onduidelijk.