Nieuws/Binnenland
2072225534
Binnenland

Minister zet aanwijzing door

Bestuur Haga Lyceum moet binnen maand opstappen

AMSTERDAM - Het bestuur van het islamitische Cornelius Haga Lyceum moet binnen vier weken het veld ruimen. Hiermee zet minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) de aanwijzing door die hij in juli aankondigde.

Weigert het bestuur terug te treden, dan krijgt de Amsterdamse middelbare school geen geld meer. Dat zou uitzonderlijk zijn. „Ik heb nog nooit de bekostiging van een school gestopt”, zegt Slob.

Reden van de ingreep bij het Haga Lyceum is dat het bestuur volgens de onderwijsinspectie de school en de leerlingen schade toebrengt. Het zou onder meer optrekken met mensen die volgens de AIVD in extremistische kringen verkeren. De waarden van de democratie en de rechtsstaat worden de leerlingen niet bijgebracht. Het bestuur heeft zich verder schuldig gemaakt aan zelfverrijking en belangenverstrengeling. Bovendien is er sprake van financieel wanbeheer.

Open voor verbetering staat de school niet. Het bestuur heeft keer op keer de onderwijsinspectie tegengewerkt. Zo werd geweigerd het dossier van de accountant over te dragen. Vragen over de mogelijk dubieuze geldstromen bleven onbeantwoord.

’Bestuur ongeschikt’

Volgens Slob neemt hij met de zogeheten bestuurlijke aanwijzing een ’zware maatregel’. „Die ik alleen inzet in een ernstige situatie”, zo schrijft hij de Tweede Kamer. „Dit bestuur is niet geschikt om de verantwoordelijkheid voor het onderwijs te dragen en dient dus op te stappen.”

De school sluiten, wil de bewindsman voorlopig niet. „Een nieuw bestuur dat aan de voorwaarden van de aanwijzing voldoet en adequaat uitvoering geeft aan de herstelopdrachten van de inspectie kan ervoor zorgen dat leerlingen zich veilig verder ontwikkelen en zich voorbereiden op een plek in de maatschappij.”

’Ik ben geen terrorist’

Schooldirecteur Soner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum zegt dat hij overvallen is door het besluit van de minister. „Het is uiterst onprofessioneel dat de minister de media eerst op de hoogte stelt!”, zegt Atasoy. „Ik ben nota bene onderweg naar de inspectie voor een gesprek over de herstelopdrachten en moet het besluit van hem nog lezen. Het lijkt er op dat de minister onder enorme politieke druk staat. Dit besluit is niet rechtsstatelijkheid.”

Volgens Atasoy is er ook geen sprake van financieel wanbeheer, zoals de minister wel stelt. „Er is niets mis met de financiering, ik ben ook geen terrorist. Wordt mijn hoofd nu op het hakblok gelegd omdat Arnoud van Doorn hier als vrijwilliger actief is? De man heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gekregen, als ze die intrekken stuur ik hem weg. Twee andere vrijwilligers werkten zeventien jaar lang op een andere basisschool. Waarom is die school niet gesloten?”

De schoolbestuurder stelt dat Slob ’misbruik van macht’ maakt en wil het besluit aanvechten bij de rechter. „Geen geld meer geven is een oude manier om mensen de nek om te draaien. Maar dan hebben ze de verkeerde voor zich, wij laten ons niet intimideren.”

Cheider

Ook de joods-orthodoxe school Cheider in Amsterdam krijgt een tik op de vingers. Volgens de inspectie zijn er nog steeds zorgen over de sociale veiligheid op de school. Ook staan er onbevoegde docenten voor de klas. De inspectie gaat nu bekostigingsmaatregelen voorbereiden.

„In het contact tussen de inspectie en het bestuur komt herhaaldelijk een principiële discussie aan de orde waarbij het bestuur heeft aangegeven dat de joodse codices prevaleren boven de Nederlandse onderwijswetgeving. Deze opstelling is onaanvaardbaar”, schrijft Slob in een brief aan de Kamer. „De Nederlandse wetten gelden altijd en voor iedereen. Alle leerlingen op alle scholen hebben recht op onderwijs dat voldoet aan de voorwaarden die de wetgever stelt.”