Nieuws/Buitenland
2083174571
Buitenland

Hoofdpijndossiers kabinet liggen nog ’gewoon’ op tafel

Alexander Bakker - Het in Nederland om zich heen grijpende coronavirus is voor het kabinet geen reden om helemaal te stoppen met het voorbereiden van meer groene maatregelen. Hoofdpijndossiers Urgenda en stikstof liggen nog ’gewoon’ op tafel.

De Tweede Kamer zou voor 1 april een pakket krijgen met extra klimaatplannen om het Urgenda-doel te halen. Milieuclub Urgenda dwong Nederland via de rechter op de knieën om dit jaar te zorgen voor 25 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990.

Of het pakket aan het einde van deze maand komt is nog niet zeker. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op dit moment wel wat anders te doen en richt zich net als de meeste departementen volledig op de coronacrisis.

Daarnaast leeft in het kabinet de vraag of het wel gepast is om op dit moment met maatregelen te komen die bedrijven en burgers raken. Mensen hebben immers wel wat anders aan hun hoofd nu. Naar verwachting wordt er binnenkort een knoop doorgehakt over de planning. Het ziet er wel naar uit dat er nog extra maatregelen komen.

Door een defecte kolencentrale, een warme winter en ongewild de coronacrisis heeft het kabinet al wat CO2-meevallers binnen. Maar het is naar verwachting niet genoeg om ’Urgenda’ te halen. De milieuclub zelf en meerdere ministeries hebben kleine maatregelen bedacht, maar die worden in sommige gevallen al uitgevoerd of leveren te weinig op.

De sluiting van nog meer kolencentrales is om die reden onderzocht. Het is voor de CO2-boekhouding een grote knaller. Maar in politiek Den Haag leven bedenkingen. Werknemers van kolencentrales zijn in de coronacrisis op de lijst van cruciale beroepen geplaatst. Kunnen je deze mensen uitgerekend nu op straat zetten en in grote onzekerheid storten, is de vraag. Bovendien kost het sluiten van een kolencentrale tientallen miljoenen.

En dan is er naast de CO2-perikelen nog de stikstofkwestie. Hoewel we in China hebben kunnen zien dat de stikstofuitstoot in tijden van corona spectaculair daalt, haalt het volgens betrokkenen voor ons land weinig uit. De natuur kan er wellicht baat bij hebben, maar deskundigen en het ministerie van Landbouw waarschuwen al langer dat stikstofneerslag jarenlang in de bodem kan blijven zitten.

Ook de bouw zou er weinig aan hebben: alleen maatregelen die bedoeld zijn om de stikstofneerslag terug te dringen mogen gebruikt worden voor het verlenen van vergunningen. Achter de schermen klinkt door dat het kabinet blijft kijken naar extra maatregelen op het terrein van natuurbeheer. Met ondernemers wordt, zo stellen ingewijden, voorzichtiger omgesprongen. Plannen op de tekentafel waren bedacht voor tijden van economische bloei.