Nieuws/Binnenland
2090090
Binnenland

Ministerie van Onderwijs verrekent zich

Ingrid van Engelshoven

Ingrid van Engelshoven

Den Haag - Het ministerie van Onderwijs heeft zich misrekend met de studiefinanciering. Dat zorgt bij de begroting van minister Van Engelshoven (Onderwijs) voor een tegenvaller van meer dan 80 miljoen euro.

Ingrid van Engelshoven

Ingrid van Engelshoven

Het ministerie had niet verwacht dat er dit jaar veel meer studenten afstuderen die nog onder de oude prestatiebeurssystematiek vallen. Deze studenten krijgen hun studiefinanciering, als ze op tijd afstuderen, als gift. Tegenwoordig is de studiefinanciering een lening.

Door de verkeerde inschatting staat er nu bij het departement voor 2018 een tegenvaller van zo’n 83 miljoen in de boeken. Volgend jaar gaat het om nog eens 62 miljoen, in 2020 een kleine 30 miljoen.

Verslikt

Het ministerie heeft zich tevens verslikt met het inschatten van het aantal mensen dat is gaan studeren. Het levert een tegenvaller op van 106 miljoen euro dit jaar, dik 135 miljoen euro in de jaren daarop.

Van te voren probeert het departement te voorspellen hoeveel jongeren een hbo- of universitaire opleiding gaan doen. Daar wordt dan een budget aan gehangen. Dat is opnieuw gruwelijk mis gegaan. De afgelopen jaren was dat ook al zo. Het dreigde zelfs ten koste te gaan van het overheidsgeld aan onderwijsinstellingen, maar dat is met politiek kunst- en vliegwerk gerepareerd.

Het kabinet gaat nu opnieuw de gaten vullen met ander geld. Opgeteld gaat het voor 2018 om een bedrag van zo’n 190 miljoen euro.

Korten op zomerscholen en mbo-subsidies

Er wordt onder andere gekort op subsidies die het ministerie van OCW verstrekt. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies voor hoogbegaafde leerlingen en zomerscholen. Ook wordt er gekort op een regeling die samenwerking tussen mbo-scholen en het bedrijfsleven moet stimuleren, het zogeheten Regionaal Investeringsfonds.