Nieuws/Binnenland
2092152003
Binnenland

Onderzoek Rijkswaterstaat: in strijd met alle regelgeving

Tienduizenden Amsterdammers in herrie en fijnstof door kapotte geluidsschermen A10

De geluidsschermen langs de A10 ringweg Noord zijn deels verwijderd of beschadigd geraakt tijdens stormen van de afgelopen jaren.

De geluidsschermen langs de A10 ringweg Noord zijn deels verwijderd of beschadigd geraakt tijdens stormen van de afgelopen jaren.

Amsterdam - Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de enorme verkeersherrie door kapotte geluidsschermen langs de ring A10 Noord in strijd is met alle wet- en regelgeving. Door deze onwettige situatie ondervinden ongeveer 20.000 Amsterdammers, in bijna 7000 woningen, dag en nacht overlast van herrie en fijnstof. Bewoners klagen over benauwdheid en durven de ramen en deuren niet meer open te doen. „Het is schandalig”, vertelde astmapatiënt Henk Truyens die veel benauwder is sinds de schermen zijn verlaagd eerder aan De Telegraaf.

De geluidsschermen langs de A10 ringweg Noord zijn deels verwijderd of beschadigd geraakt tijdens stormen van de afgelopen jaren.

De geluidsschermen langs de A10 ringweg Noord zijn deels verwijderd of beschadigd geraakt tijdens stormen van de afgelopen jaren.

Rijkswaterstaat vraagt staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat om ontheffing te verlenen voor de huidige, illegale situatie. Een vertegenwoordiger van de bewoners langs de ring Noord zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van het vandaag verschenen rapport: „Dit bevestigt zwart-op-wit wat wij al maanden weten. Het is veel erger nog dan we al wisten.”

Tijdelijke maatregelen

De ellende begon vorig jaar op 22 augustus toen beschadigde delen van de geluidsschermen over een lengte van 3,5 kilometer langs de A10-Noord preventief werden verwijderd. Sindsdien regent het klachten van omwonenden die door het vandaag verschenen onderzoeksrapport worden bevestigd.

Er staan ook aanbeveling in om tijdelijke maatregelen te nemen om de overlast te gaan verminderen. Ook daar zal de staatssecretaris een besluit over moeten nemen. Het gaat nog jaren duren voordat de schermen in hun geheel vervangen worden.

Om de geluidsoverlast te verminderen wil men graag de maximumsnelheid verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur.

Om de geluidsoverlast te verminderen wil men graag de maximumsnelheid verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur.

Uit berekeningen blijkt dat op bijna 6900 woningen een geluidstoename is groter dan 0,5 dB. Van deze woningen is bij 1084 woningen de toename 2,5 dB of meer. Bewoonster Jiska Klein: „Het is veel erger dan we vreesden. Er moeten direct maatregelen worden genomen. Dit gaat ten koste van de gezondheid van tienduizenden Amsterdammers.”

Onacceptabel’

Verkeerswethouder Melanie van der Horst van Amsterdam eist dat de snelheid direct van 100 naar 80 kilometer per uur wordt verlaagd om de overlast te beperken. Eerder zei ze tegen De Telegraaf: „Deze bewoners zitten in een vreselijke situatie. Onacceptabel.”

De betrokken wethouder Melanie van der Horst van Amsterdam reageerde vrijdagmiddag op de onderzoeksresultaten. „Een eerste blik op het rapport maakt in elk geval duidelijk wat we al lang weten: er is al meer dan een half jaar een onaanvaardbare toename van de overlast voor heel veel bewoners rond de A10 in Noord.” De mogelijk gezondheidsrisico’s baren haar zorgen: ,We gaan dit rapport verder bekijken samen met het stadsdeel en de GGD. Wat opvalt is dat Rijkswaterstaat nu drie tijdelijke maatregelen voorstelt waarmee de ergste overlast kan worden beperkt. We gaan direct met ze in overleg, want er moet snel een beslissing genomen worden en ik dring daar ook bij de minister op aan.”

De mogelijke tijdelijk maatregelen – waar de wethouder op doelt – zijn onder meer verlaging van de snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur: „Daarnaast wil ik dat Rijkswaterstaat kijkt of de definitieve vervanging naar voren gehaald kan worden. Want pas als de nieuwe schermen er staan, is de situatie weer leefbaar voor alle omwonenden.”

JA21 wil zo snel mogelijk een debat met de verkeerswethouder van Amsterdam: „Het debat is al aangevraagd. Dit kan echt zo niet langer”, laat raadslid Annabel Nanninga weten.