Nieuws/Binnenland
2094957722
Binnenland

Kabinet trekt wet met minimumtarief voor zzp’ers in

Den Haag - Zzp’ers hoeven toch niet met een minimumvergoeding te gaan werken. Het kabinet trekt het wetsvoorstel voor zo’n tarief in, omdat het ondernemers te veel administratieve lasten bezorgt.

Het kabinet had juist een wet met dat minimumtarief, van 16 euro per uur, opgetuigd om te voorkomen dat zzp’ers voor een bedrag zouden gaan werken waarvan ze eigenlijk niet zouden kunnen rondkomen.

Maar het wetsvoorstel kon meteen op veel kritiek rekenen. De vakbonden vonden 16 euro een te laag bedrag, zzp-organisaties wezen erop dat veel zelfstandigen helemaal niet met een uurtarief werken, en dat opdrachtgevers het minimumtarief juist zouden aangrijpen om zzp’ers ook maximaal dat bedrag te bieden. Ook de commissie-Borstlap, die het kabinet uitgebreid adviseerde op het gebied van de arbeidsmarkt, uitte pittige kritiek op de wet.

Het kabinet trekt ook de wet voor de zelfstandigenverklaring in. Die moest regelen dat zzp’ers met een tarief van meer dan 75 euro per uur zo’n verklaring aan kunnen vragen. Die wet moest ondernemers en bedrijven zekerheid geven over de vraag of de zzp’ers niet als schijnzelfstandige aan het werk waren. De verklaring moest voorkomen dat een bedrijf in dat geval niet achteraf toch nog geld zou moeten betalen voor loonheffing en werkgeverspremies voor zo’n ingehuurde zelfstandige.

’Teleurstellend’

„Het is teleurstellend dat we na twee jaar niet voor elkaar krijgen wat we hadden gehoopt”, zegt minister Koolmees (Sociale Zaken) in een eerste reactie. „We hebben de wet geconsulteerd, en toen is er heel veel kritiek op gekomen. Daarom hebben we ervoor gekozen het wetsvoorstel terug te trekken.”

Dat betekent wel dat er nog steeds geen oplossing is voor de problemen rond schijnzelfstandigheid, benadrukt Koolmees. Hij laat weten dat er wel alternatieven zijn verkend voor het wetsvoorstel werd afgeschoten. „Maar de vraag is: wat doe je dan precies, krijg je dan geen papieren tijger? Dan heb je politiek wel een stap gezet, maar in de praktijk misschien niet.”

Webmodule

Het kabinet gaat wel door met de webmodule, waarmee bedrijven kunnen toetsen of ze voor een bepaalde klus iemand in dienst moeten nemen of een zelfstandige in moeten huren. Dat gebeurt aan de hand van een online vragenlijst. Vanaf het najaar wordt die vragenlijst als pilot beschikbaar. Het gebruik ervan is op dat moment nog vrijwillig. Aan de hand van de pilot gaat het kabinet kijken hoe het verder gaat met de webmodule.