Nieuws/Binnenland
20982437
Binnenland

Alarm om leesprestaties Nederlandse scholieren

Den Haag - Het gaat niet goed met de leesprestaties van Nederlandse scholieren. De afgelopen jaren was daarin al een daling te zien en die daling zet voort, blijkt uit internationaal vergelijkend onderzoek. Vooral jongens scoren slecht en dan met name in het praktijkonderwijs en op het vmbo. Maar ook op de havo is een daling te zien.

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob noemen de ontwikkelingen in een brief aan de Tweede Kamer ’zorgwekkend’. Ze willen dat scholen meer gaan doen om leesplezier te bevorderen. Ze roepen tevens ouders en grootouders op om kinderen vaker voor te lezen, zodat leesplezier op jonge leeftijd aangewakkerd wordt.

Meer tegenzin en minder goed

Dat Nederlandse scholieren steeds vaker met tegenzin lezen en er ook minder goed in zijn blijkt uit een onderzoek dat 79 landen met elkaar vergelijkt. Naast lezen wordt ook gemeten hoe het staat met wiskunde en natuurwetenschappen. In totaal deden een kleine 5000 Nederlandse scholieren aan het zogeheten PISA-onderzoek mee.

Wat wiskunde en natuurwetenschappen betreft zit het bij Nederlandse tieners wel snor, blijkt uit de test. Ze scoren boven het gemiddelde, zeker op het gebied van wiskunde. Maar de daling op het terrein van lezen heeft zich voortgezet en de afstand tot andere landen is groter geworden. De prestaties bij leestesten nemen af.

Lol in lezen daalt

Daarnaast blijkt dat ook de lol in lezen daalt. De groep leerlingen die alleen leest als het moet is gegroeid van 52 naar 63 procent. Het percentage dat lezen tijdverspilling vindt steeg van 34 naar 42 procent.

Om het tij te keren gaan ministers Slob en Van Engelshoven kijken hoe andere landen die eerder met dalende leesprestaties te maken hadden uit het dal zijn geklommen. Dat gaat om Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ook wordt er een verdiepend onderzoek gedaan naar het effect van digitaal lezen en de relatie met leesvaardigheid en leesplezier.

In hun brief aan de Tweede Kamer wordt door de bewindslieden met geen woord gerept over de werkdruk die Nederlandse leraren ervaren en het hardnekkige tekort aan leerkrachten.