Nieuws/Binnenland
209971
Binnenland

Groene prominenten roerden zich rond onderhandelingen

’Klaver kort gehouden’

Kamervoorzitter Arib roept de leiders van de partijen in de Tweede Kamer bij zich tijdens het debat over het stuklopen van de onderhandelingen.

Kamervoorzitter Arib roept de leiders van de partijen in de Tweede Kamer bij zich tijdens het debat over het stuklopen van de onderhandelingen.

Den Haag - Na de tweede breuk met VVD, CDA en D66 zit GroenLinks in de hoek waar de klappen vallen. Veel vingers wijzen naar Jesse Klavers secondant Kathalijne Buitenweg, die de jonge GroenLinks-leider bij de hand zou hebben genomen.

Kamervoorzitter Arib roept de leiders van de partijen in de Tweede Kamer bij zich tijdens het debat over het stuklopen van de onderhandelingen.

Kamervoorzitter Arib roept de leiders van de partijen in de Tweede Kamer bij zich tijdens het debat over het stuklopen van de onderhandelingen.

Van onze parlementaire redactie

In de wandelgangen van GroenLinks hing gisteren een ongemakkelijke sfeer van bezorgdheid en verdeeldheid. De fractieleden zetten er flink de pas in als hun wordt gevraagd naar de reden van de breuk. Eén zoekt toevlucht op het toilet, anderen verwijzen angstvallig naar de persvoorlichter. En een groepje GroenLinksers dat zelf te rade is bij Kamerlid Bram van Ojik, eerder als ambtenaar betrokken bij het vormgeven van de Turkije-deal, sluit gauw de deur voor de nieuwsgierige buitenstaander.

Ook duikt plotseling oud-partijleider Femke Halsema op bij de fractie. Het ziet ernaar uit dat de hulptroepen zijn ingeroepen om Klaver te stutten. De aangewezen persvoorlichter wil er niets over kwijt.

Moeilijk verhaal

Zo lijkt iedereen er terdege van doordrongen dat Klaver een moeilijk verhaal te vertellen heeft nu zelfs informateur Herman Tjeenk Willink naar GroenLinks heeft gewezen als de partij die overvroeg. Klavers lezing dat de partij er uiteindelijk geen ’vertrouwen’ in had dat er deugdelijke vluchtelingendeals met Afrikaanse landen mogelijk zijn, stuit zelfs bij de linkse collega’s van de PvdA op onbegrip. Zo zou voormalig PvdA-leider Diederik Samsom maandagavond nog zijn voormalige liberale coalitiegenoten hebben laten weten dat hij het juist een uitstekend verhaal vond en ook zijn opvolger Lodewijk Asscher kon er niets verkeerds aan ontdekken.

VVD, CDA en D66 toonden zich gisteren dan ook opnieuw unaniem verbijsterd over het gezwabber van Klaver gedurende de lijmpoging. Hardop vroegen ze zich af wat daarachter stak. Was het de druk van hulporganisaties en de asielindustrie, die nauw verweven zijn met het partijkader? Zo ging Halsema na haar groene carrière aan de slag bij Stichting Vluchteling en voormalig GroenLinks-Kamerlid Farah Karimi heeft nu de touwtjes in handen bij Oxfam Novib. Vanuit die functie noemde de royaal betaalde Karimi de Turkije-deal bijvoorbeeld een ’morele dwaling’.

Ook zijn er warme banden met Amnesty International, die voortdurend wijst op de mensenrechtenschendingen rond vluchtelingendeals en met wiens rapporten Klaver ter verdediging gisteren verbaal wapperde.

En dan is er natuurlijk GroenLinks-Senator Tineke Strik, bestuurslid bij Defence for Children International, die zich op de radio nog tijdens de eerste onderhandelingspoging uitgebreid uitliet over de zwarte kant van opvang in de regio. „Zolang er niet voldoende waarborgen zijn om de mensen te beschermen, dienen ze naar een Europees land te worden gebracht”, was haar conclusie.

Verder duikt de naam van Paul Rosenmöller op, de andere voormalig partijleider, als iemand die zich achter de schermen nog flink tegen de gang van zaken heeft aanbemoeid.

Maar de verdachtmakingen gaan toch vooral richting Buitenweg, de nummer twee en woordvoerder migratie van de partij. Zij vergezelde Klaver bij de eerdere formatiepoging en zou hem ook afgelopen week kort hebben gehouden. „Buitenweg is de baas, zeker als het over migratie gaat”, merkte men bij de VVD.

Ter illustratie wordt gewezen naar het gesprek dat het groene tweetal vrijdag nog voerde op de VVD-burelen. Toen daar plots het opnemen van 25.000 migranten als eis op tafel werd gelegd en de liberalen voorzichtig informeerden of het dan ging om 25.000 in totaal, was Klaver al aan het bevestigen toen Buitenweg ingreep: „Nee, erbovenop.”

Maar zelf lacht Buitenweg de insinuaties over haar rol weg. Ze beaamt dat Klaver de gesprekken in het Catshuis voortdurend naar haar heeft teruggekoppeld en ze had er „liever ook zelf bijgezeten”. Maar ze verzekert dat haar leider en zij de hele tijd op één lijn zaten, wanneer ze „samen de feiten langsliepen”.

Op zijn beurt maakt Klaver weinig woorden vuil aan het beeld van een partijkader dat hem terugfluit. „Ik herken dat niet.”