Nieuws/Binnenland
210013
Binnenland

Nederlanders tevredener over eigen financiën

DEN HAAG - Nederlanders waren volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorig jaar gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan drie jaar eerder. Zo’n 60 procent van de volwassenen was in 2016 positief, tegen 56 procent in 2013.

Het CBS onderzocht de Nederlanders op twaalf verschillende gebieden, waaronder financiën, carrière, gezondheid, overheid en woonomgeving. Vooral 25- tot 35-jarigen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn optimistischer geworden over hun financiën.

De ondervraagden waren vorig jaar ongeveer even tevreden over de buurt waarin ze wonen als in 2013. Ook nam het vertrouwen in politie en rechters een beetje toe. Het vertrouwen in de Tweede Kamer nam in het algemeen wel toe, maar de meerderheid heeft nog steeds geen groot vertrouwen in de volksvertegenwoordiging.

Nederlanders zijn in 2016 positiever over verschillende aspecten van hun leven, maar hun leven als geheel krijgt met een 7,5 hetzelfde rapportcijfer als in 2013.