Nieuws/Binnenland
2101352059
Binnenland

’Komende tijd meer problemen verwacht’

Geen zicht op armoede door lockdown

Een dakloze op een bankje in Den Haag. Door de lockdown zijn veel hulpbehoevenden uit het zicht verdwenen.

Een dakloze op een bankje in Den Haag. Door de lockdown zijn veel hulpbehoevenden uit het zicht verdwenen.

ROSMALEN - Door de coronacrisis hebben organisaties die armoede bestrijden minder hulp kunnen bieden dan nodig was. De hulpvraag is sinds het begin van de crisis juist toegenomen. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds onder lokale hulporganisaties.

Een dakloze op een bankje in Den Haag. Door de lockdown zijn veel hulpbehoevenden uit het zicht verdwenen.

Een dakloze op een bankje in Den Haag. Door de lockdown zijn veel hulpbehoevenden uit het zicht verdwenen.

Van de ondervraagde organisaties zegt 39 procent dat sinds het begin van de crisis de vraag om hulp is toegenomen. Door de lockdown konden hulpverleners echter geen huisbezoeken afleggen en werden hulpvragen telefonisch en digitaal behandeld. Ook beperkten veel organisaties hun openingstijden. 24 procent zegt hierdoor bij zowel nieuwe als bekende cliënten problemen te hebben gemist.

Twee derde van de organisaties verwacht dat de hulpbehoefte de komende tijd alleen maar verder zal stijgen. Om aan deze vraag te voldoen hebben de organisaties volgens het Armoedefonds 9,7 tot 16,5 miljoen euro extra nodig, afhankelijk van hoelang de crisis duurt.

Het Armoedefonds schreef voor het onderzoek 1180 lokale hulporganisaties aan. Daarvan vulden 327 de vragenlijst in. Eerder werd al duidelijk dat het aantal daklozen in de coronacrisis fors is toegenomen. Ook lopen de wachttijden in de GGZ al jaren op.