Nieuws/Binnenland
210153200
Binnenland

Koopkracht gaat dit jaar met 6,8 procent hard achteruit en economische groei valt terug

Huishoudelijke uitgaven enorm stijgen.

Huishoudelijke uitgaven enorm stijgen.

Den Haag - Nederland krijgt in dit jaar een koopkrachtdreun van historische proporties te verwerken. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) gaan Nederlanders er door de bank genomen in 2022 6,8 procent op achteruit, met uitschieters tot aan 10 procent. De economische groei gaat volgend jaar naar verwachting ook terugvallen.

Huishoudelijke uitgaven enorm stijgen.

Huishoudelijke uitgaven enorm stijgen.

De koopkrachtdaling van dit jaar is door de gierende inflatie ongekend zwaar. Ook rond de tweede oliecrisis van eind jaren 70 en de financiële crisis tien jaar geleden kende Nederland bij lange niet zulke grote koopkrachtklappen als er dit jaar dreigen te vallen.

„Huishoudens merken de gevolgen van de hoge inflatie, en dat heeft zijn weerslag op de economie”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. „Er is een groeiend aantal mensen dat nu al nauwelijks kan rondkomen en voor wie de energierekening onbetaalbaar dreigt te worden.”

Dat blijkt onder uit een nieuwe berekening van het CPB, over de ontwikkeling van de armoede. Het percentage mensen dat in armoede leeft, loopt dit en volgend jaar op van ruim 5 naar bijna 8 procent. En dat is nog een voorzichtige schatting, waarschuwt het planbureau, dat denkt dat prijsstijgingen in de groep lage inkomens nog wel eens harder aan kunnen komen.

Stijging koopkracht

Desalniettemin rekent het CPB voor volgend jaar alweer op een lichte stijging van de koopkracht. Door de al gereserveerde miljarden aan lastenverlichting voor werkenden uit het coalitieakkoord, rekent het planbureau op een plus van door de bank genomen 0,6 procent. Maar de berekeningen laten ook zien dat er voor veel groepen met de laagste inkomens alsnog een flinke min in het vat zit.

Met deze raming in de hand kunnen kabinet en coalitie aan de slag richting Prinsjesdag. Wat opvalt is dat de staatsschuld flink lager is dan in vorige verwachtingen. Het CPB verwacht dat die volgend jaar rond 47 procent zit, ruim onder de door Brusselse richtlijn van 60 procent van de economie. Dat betekent dat er genoeg financiële ruimte voor ingrijpen is.

De economie koelt naar verwachting van het CPB het komende jaar wel af. Na twee jaren van coronaherstel rekent het planbureau nu op slechts 1,1 procent groei. De inflatie blijft naar verwachting wel hoog, maar niet zo torenhoog als de verwachte bijna 10 procent van dit jaar. Het planbureau gaat uit van 4,3 procent in 2023.

In onderstaande video wordt uigelegd wat ’koopkracht’ precies is: