Nieuws/Binnenland
2105612098
Binnenland

’Denk na over wassen auto en vullen zwembad’

Officieel watertekort vanwege droogte, verdeelplan treedt in werking

In de jachthaven van het Gelderse Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren.

In de jachthaven van het Gelderse Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren.

DEN HAAG - Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort, zo kondigt het kabinet woensdag aan. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen.

In de jachthaven van het Gelderse Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren.

In de jachthaven van het Gelderse Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren.

De Telegraaf meldde eerder al dat een crisisteam bijeen werd geroepen om maatregelen te nemen. Sinds halverwege vorige maand is er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sprake van een „dreigend watertekort.” Nu spreekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van een „feitelijk watertekort.” Daardoor wordt de zogeheten verdringingsreeks in werking gesteld. Dat is een wettelijk vastgelegde maatregel die belangrijke gebieden voorrang geeft als een beperkte hoeveelheid zoetwater wordt verdeeld. Die was al van kracht in waterschap Vallei en Veluwe, maar nu dus in heel Nederland.

De eerste prioriteit in dit plan is om de dijken veilig te houden en om onomkeerbare schade aan de natuur en veengebieden te voorkomen. De stabiliteit van de dijken is belangrijk voor de nationale veiligheid. Ook inklinken van de bodem en onomkeerbare schade aan natuur door droogte en verzilting moet voorkomen worden, want dat kan nooit meer worden hersteld. Daarna zal het zoetwater worden ingezet om de drinkwater- en energievoorziening in stand te houden. Andere belanghebbenden - zoals de industrie, landbouw en scheepvaart - sluiten later aan in de rij.

Artikel gaat verder onder de video.

Maatregelen

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft woensdag ook aan de Tweede Kamer dat het Managementteam Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2018 bijeen wordt geroepen. Dit team bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en drie ministeries en mag besluiten over maatregelen die meerdere regio’s treffen of zelfs landelijk zijn.

Zwembad vullen

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Harbers alle Nederlanders om „goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.” Volgens Harbers is het „op basis van de huidige ontwikkelingen denkbaar dat de droogte meer maatschappelijke belangen gaat raken. Dat vind ik enorm vervelend voor de betrokkenen.”

Lees hieronder verder

Het neerslagtekort in Nederland loopt op.

Het neerslagtekort in Nederland loopt op.

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.