Nieuws/Binnenland
2109896
Binnenland

Meeste Nederlandse Syriërs hebben geen werk

DEN HAAG - De meeste Syrische vluchtelingen met een verblijfsstatus in ons land (78 procent) hebben geen betaald werk. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar Syrische statushouders in Nederland.

Meer dan driekwart zegt zich thuis te voelen in ons land en geeft gemiddeld een 8,5 voor hun leven in Nederland. De overgrote meerderheid van de Syriërs (93 procent) verwacht over vijf jaar nog in Nederland te wonen als zij nog niet terug kunnen naar hun eigen land. Mocht terugkeer naar Syrië wel mogelijk zijn, dan zou een vijfde van de Syriërs willen terugkeren. Meer dan de helft van de Syriërs wil niet terug, en een kwart weet het nog niet.

De belangrijkste factoren in de keuze voor Nederland als eindbestemming zijn de manier waarop Nederland omgaat met vluchtelingen, de kans om een verblijfsvergunning te krijgen en het positieve beeld dat men heeft van Nederland.

80 procent volgt taalcursus

Toch heeft nog maar een tiende van de Syriërs voldaan aan de inburgeringsplicht. 80 procent geeft aan een taalcursus te volgen. Slechts 7 procent doet dit niet, de anderen hebben eerder een taalcursus gevolgd. Verder blijkt dat ongeveer een vijfde van de Syriërs een diploma heeft in het hoger onderwijs. Bijna een derde heeft ten hoogste basisonderwijs.

Een grote meerderheid van de Syriërs (85 procent) geeft aan gelovig te zijn (76 procent is moslim, 8 procent christen). Het merendeel van de Syrische gelovigen bidt dagelijks en ruim driekwart van de Syrische moslima’s draagt een hoofddoek.

Homoseksualiteit gevoelig punt

De acceptatie van de homoseksualiteit lijkt een gevoelig punt te zijn onder de Syrische statushouders: minder dan een vijfde geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat het goed is dat homoseksuelen met elkaar mogen trouwen. Ongeveer de helft is het (helemaal) eens met de stelling dat homoseksualiteit van een kind problematisch is.