Nieuws/Binnenland
2109897
Binnenland

Veel Syrische vluchtelingen ’psychisch ongezond’

Den Haag - Vier op de tien Syrische oorlogsvluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland kwamen, zijn psychisch ongezond. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een studie over de eerste jaren in Nederland van 44.000 Syriërs die tussen 2014 en 2016 een verblijfsvergunning kregen.

Speciaal voor de SCP-studie deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek naar de psychische klachten.

Onrust

Uit vragenlijsten blijkt dat velen kampen met bijvoorbeeld neerslachtigheid, onrust en slaapproblemen.

Van de Syrische nieuwkomers krijgt 41 procent het predicaat ’ongezond’. Onder Nederlanders tussen de 20 en 55 jaar ligt dit percentage tussen de 12 en 14 procent.

"Risicogroep waar gemeenten goed op moeten letten"

Of het hoge percentage psychisch ongezonde Syrische statushouders in de toekomst voor meer incidenten zal zorgen, zoals de Syriër die op Bevrijdingsdag in Den Haag drie mensen neerstak, is op basis van dit onderzoek niet te zeggen, legt hoofdonderzoeker Jaco Dagevos uit. „Maar dit is wel echt een risicogroep, waar gemeenten goed op moeten letten”, waarschuwt hij. „Syriërs zoeken niet snel hulp in de geestelijke gezondheidszorg. Wel bezoeken ze de huisarts, als ze lichamelijke klachten krijgen. Die kunnen veroorzaakt worden door psychische problemen. Dat soort signalen is belangrijk.”

De geestelijke gezondheidsklachten kunnen variëren in aard en omvang, van een lusteloos gevoel en slapeloze nachten tot ernstiger vormen als depressie en posttraumatische stressstoornis. Uit eerder onderzoek van de Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk instituut dat parlement en regering gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over zorgaangelegenheden, blijkt dat 13 tot 25 procent van alle asielzoekers kampt met de laatste twee klachten.

Gevolgen

De psychische ongezondheid heeft vaak gevolgen voor de integratie, aldus Dagevos. „Deze groep gaat minder snel aan het werk, en begint later met inburgeren.”

De oorlog en de vlucht naar Europa zijn belangrijke oorzaken van de psychische klachten. Zo is driekwart van de ondervraagden tijdens de reis slachtoffer geworden van mishandeling, afpersing of schipbreuk.

Ondanks de problemen voelt meer dan driekwart van de Syriërs zich thuis in Nederland, het rapportcijfer dat ze geven is zelfs 8,5. Ze noemen het maatschappelijk klimaat voor migranten hier ’gunstig’. Bijna twee derde heeft tenminste wekelijks contact met Nederlandse vrienden of kennissen, het percentage Syriërs dat met regelmaat een praatje met de buren maakt is even hoog.

Moeilijk

Wel vinden de ondervraagde statushouders dat praatjes maken nog niet goed lukt: de Nederlandse taal is daarvoor te moeilijk.

Bijna iedereen is aan het inburgeren (10 procent is al klaar), maar hoger dan gemiddeld een 4,6 durven ze hun taalbeheersing nog niet te geven. Dit is ook de voornaamste reden dat ze aan het begin van hun integratie staan, 12 procent heeft nog maar werk. Dagevos: „De problemen bij de inburgering en de afstand tot de arbeidsmarkt verdienen hoge prioriteit.”

Opvallend is dat maar liefst 80 procent van de mensen die werden uitgenodigd, deelnam aan de enquête. De helft van de 3200 deelnemers vulde deze (in het Arabisch) in op internet, de andere helft kreeg een onderzoeker op de thee die de vragenlijst doornam. „Zo’n hoge respons is uniek, mensen wilden dolgraag hun verhaal vertellen.”