Nieuws/Binnenland
2110314
Binnenland

Politie gaat slachtoffer beter beschermen

UTRECHT - Wie bij de politie aangifte doet, krijgt voortaan meer en betere bescherming mocht dat nodig zijn. De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland slaan de handen ineen bij een nieuwe landelijke werkwijze rondom kwetsbare slachtoffers. Ze willen zo voorkomen dat iemand in korte tijd opnieuw slachtoffer wordt.

Agenten moeten gaan inschatten hoe groot de kans is op intimidatie of zelfs wraak of vergelding. Politie en Justitie kunnen in zo’n geval adresgegevens van het slachtoffer afschermen of de verdachte een contactverbod opleggen. Als het slachtoffer minderjarig is of wanneer sprake is van huiselijk geweld wordt altijd extra bescherming aangeboden.

„Deze werkwijze van politie, OM en Slachtofferhulp Nederland stelt het slachtoffer nog meer centraal”, aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). „De aanpak biedt betere bescherming en begeleiding waar nodig. Dat kan veel extra leed voor slachtoffers voorkomen. Eén keer slachtoffer zijn is al erg genoeg.”

Om de nieuwe aanpak te laten slagen heeft Justitie geld beschikbaar gesteld waardoor de politie 124 fte’s extra krijgt om de kwetsbaarheid van slachtoffers te beoordelen. Nieuwe Europese regels, zoals de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers, stellen strengere eisen aan de nazorg voor slachtoffers.